چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
     پربازدیدترین ها
اجراي پروژه‌های عمرانی
تامين نيروي انساني قسمتی از پروژه جی آی اس و تنظیف ساختمان اداری سازمان
فروش تعدادي واحد مسکوني
امکان سنجي مسير خطوط جديد و تهيه طرح اجرايي سامانه اتوبوس تندرو (BRT) شهر همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه سه
خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه‌های عمرانی در سطح منطقه یک
مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
     شهرداری همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 2 گانه شهرداري همدان
پیاده روسازی و جدولگذاری سطح صفر تقاطع غیرهمسطح سردار همدانی
خرید، نصب، اجرا تجهیزات اکتیو شبکه
فروش پنج قطعه زمین مسکونی
واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل شهرداری همدان
مناقصه واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
خریدو اجرای آسفالت به صورت فینیشری
واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
فروش یک قطعه واحد تجاری محوطه آقاجانی
فروش يک قطعه واحد تجاري محوطه آقاجاني
فروش دو قطعه زمين مسکوني استادان
فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک مدنی
واگذاری انجام وظایف نظافتی ،اتاقداری و تاسیساتی شهرداری همدان
فروش یک قطعه زمین مسکونی ذوالفقار
  بیشتر ...
 
     آگهی های مربوط به  شهرداری همدان
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 2 گانه شهرداري همدان
به اطلاع كليه شركت¬هاي خدماتي معتبر مي رساند، نسبت به واگذاري امور خدمات شهري بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل (عمليات روفت و روب و جمع¬آوري زباله و ...) از سطح محدوده منطقه 1،2 تا محل سكوي زباله¬ را با شرايط ذيل اقدام مي¬نمايد:
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/04/16   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/04/23 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  پیاده روسازی و جدولگذاری سطح صفر تقاطع غیرهمسطح سردار همدانی
شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به پیاده روسازی و جدولگذاری سطح صفر تقاطع غیرهمسطح سردار همدانی مطابق با جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه به آدرس : همدان –بلوار عمار- معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان مراجعه نمایید
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/04/14   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/04/19 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  خرید، نصب، اجرا تجهیزات اکتیو شبکه
1-1- شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید، لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه به آدرس : همدان ، میدان بوعلی ، دبیرخانه شهرداری مرکزی همدان واقع در آرامگاه بوعلی همدان مراجعه نمایند.
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/30   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/04/28 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مزایده  -  فروش پنج قطعه زمین مسکونی
شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه زمین مسکونی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/10   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/03/23 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل شهرداری همدان
شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه واجد شرایط که دارای شرایط ذیل می باشند اقدام نماید
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/10   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/03/23 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  مناقصه واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
به اطلاع كليه شركت¬هاي خدماتي معتبر مي¬رساند، نسبت به واگذاری امور خدمات شهری بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل (عمليات روفت و روب و جمع¬آوري زباله و ...) از سطح محدوده منطقه 1،2،3،4 تا محل سكوي زباله¬ را با شرايط ذيل اقدام مي¬نمايد:
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/09   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/03/18 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  خریدو اجرای آسفالت به صورت فینیشری
شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به خریدو اجرای آسفالت به صورت فینیشری مطابق با جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه ابه آدرس : همدان –بلوار عمار- معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان مراجعه نمایید.
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/02/16   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/02/25 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
به اطلاع كليه شركت ­هاي خدماتي معتبر مي ­رساند، نسبت به واگذاری امور خدمات شهری محدوده منطقه 1،2،3،4 تا محل سكوي زباله­ را با شرايط ذيل اقدام مي­ نمايد
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/02/08   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/02/18 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مناقصه  -  واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
به اطلاع كليه شركت هاي خدماتي معتبر مير ساند، نسبت به واگذاری امور خدمات شهری (عمليات روفت و روب و جمع آوري زباله و ...) از سطح محدوده منطقه 1،2،3،4 تا محل سكوي زباله را با شرايط ذيل اقدام مي نمايد:
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/01/21   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/02/01 ادامه ...
 
 
شهرداری همدان
آگهی مزایده  -  فروش یک قطعه واحد تجاری محوطه آقاجانی
شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه واحد تجاری از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.
 تاریخ انتشار آگهی :   1399/12/27   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/01/10 ادامه ...
 
    1 2 3 4 5  ...     
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٩ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۱۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان