چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
     پربازدیدترین ها
اجراي پروژه‌های عمرانی
تامين نيروي انساني قسمتی از پروژه جی آی اس و تنظیف ساختمان اداری سازمان
فروش تعدادي واحد مسکوني
امکان سنجي مسير خطوط جديد و تهيه طرح اجرايي سامانه اتوبوس تندرو (BRT) شهر همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه سه
خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه‌های عمرانی در سطح منطقه یک
مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
     شهرداری همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 2 گانه شهرداري همدان
پیاده روسازی و جدولگذاری سطح صفر تقاطع غیرهمسطح سردار همدانی
خرید، نصب، اجرا تجهیزات اکتیو شبکه
فروش پنج قطعه زمین مسکونی
واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل شهرداری همدان
مناقصه واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
خریدو اجرای آسفالت به صورت فینیشری
واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
فروش یک قطعه واحد تجاری محوطه آقاجانی
فروش يک قطعه واحد تجاري محوطه آقاجاني
فروش دو قطعه زمين مسکوني استادان
فروش 5 قطعه زمین مسکونی شهرک مدنی
واگذاری انجام وظایف نظافتی ،اتاقداری و تاسیساتی شهرداری همدان
فروش یک قطعه زمین مسکونی ذوالفقار
  بیشتر ...
 
     آگهی های مربوط به  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  بهره برداری از بازارچه محلی شهروند
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان بر اساس مصوبه مورخ 20/12/1399 صورتجلسه شورای سازمان در نظر دارد بهره برداری از بازارچه محلی شهروند کد 2 را بصورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط تعیین شده مشروحه ذیل اقدام نماید.
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/04/08   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/04/13 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مناقصه  -  اداره امور ساماندهی مشاغل و نگهداری روزبازارها، و شب بازار ها، جمعه بازارها
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همداندر نظر دارد اداره امور ساماندهی مشاغل و نگهداری روزبازارها، و شب بازار ها، جمعه بازارها، بساط گستران سیار و امور محوله در حیطه ساماندهی مشاغل سطح شهر همدان را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/26   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/04/06 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  فروش یکباب مغازه تجاری از بازارچه شهرک ولیعصر (دیزج)
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش یکباب مغازه تجاری از بازارچه شهرک ولیعصر (دیزج) از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می¬توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/24   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/04/02 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  واگذاري بهره برداري يکپارچه از سفره خانه سنتي ياران
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان در نظر دارد واگذاري بهره برداري يکپارچه از سفره خانه سنتي ياران را بصورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط تعيين شده مشروحه ذيل واگذار نمايد
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/03/17   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/03/27 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مناقصه  -  واگذاری اداره امور نگهداری و ساماندهی دستفروشان روزبازارها ، شب بازارها و جمعه بازارها
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد اداره امور ساماندهی مشاغل و نگهداری روزبازارها، و شب بازار ها، جمعه بازارها، بساط گستران سیار و امور محوله در حیطه ساماندهی مشاغل سطح شهر همدان را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 تاریخ انتشار آگهی :   1400/02/28   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1400/03/06 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  فروش 2 باب مغازه تجاری بازارچه شهرک ولیعصر
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش 2 باب مغازه تجاری از بازارچه شهرک ولیعصر (دیزج) از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می¬توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.
 تاریخ انتشار آگهی :   1399/11/21   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1399/12/02 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مناقصه  -  انجام كليه خدمات بازارچه پرندگان
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به انجام كليه خدمات (حفظ، نگهداری، نگهبانی ونظافت بازارچه ) واقع در خیابان شرفخانی جنب ترمینال (بازارچه پرندگان)را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی /حقوقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید .
 تاریخ انتشار آگهی :   1399/11/06   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1399/11/15 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  واگذاري بهره برداري يکپارچه از سفره خانه سنتي ياران
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان در نظر دارد بهره برداري از يک باب رستوران را بصورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط تعيين شده مشروحه ذيل واگذار نمايد.
 تاریخ انتشار آگهی :   1399/09/18   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1399/09/27 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  بهره برداری از یک باب رستوران و یک باب بازارچه محلی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان بر اساس مصوبه مورخ 12/6/99 هیئت مدیره در نظر دارد بهره برداری از یک باب رستوران و یک باب بازارچه محلی را بصورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط تعیین شده مشروحه ذیل واگذار نماید.
 تاریخ انتشار آگهی :   1399/08/18   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1399/08/28 ادامه ...
 
 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
آگهی مزایده  -  اصلاحــــیه آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از تعدادی ایستگاه عرضه میوه و تره بار و بازارچه محلی شهروند
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از تعدادی ایستگاه عرضه میوه و تره بار و بازارچه محلی شهروند
 تاریخ انتشار آگهی :   1399/08/07   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1399/08/15 ادامه ...
 
    1 2 3 4 5     
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۴ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۷۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان