شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶   |   Sat April 29, 2017  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
     پربازدیدترین ها
اجراي پروژه‌های عمرانی
تامين نيروي انساني قسمتی از پروژه جی آی اس و تنظیف ساختمان اداری سازمان
فروش تعدادي واحد مسکوني
امکان سنجي مسير خطوط جديد و تهيه طرح اجرايي سامانه اتوبوس تندرو (BRT) شهر همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه سه
خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه‌های عمرانی در سطح منطقه یک
مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
     شهرداری همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداري همدان
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه شهر همدان
فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار بمنظور توسعه شبکه فیبر نوری کلانشهر همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداري همدان
واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه
واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه
واگذاری خدمات اتاقداری، نظافت و تاسیسات
واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال
شناسايي پيمانكاربه روش EPC
واگذاری پروژه عمرانی
خرید رنگ دو جزئی ترافیکی
عمليات خرید -اجراء - پشتیبانی،اتصال فیبرنوری ساختمان شهرداری ستاد- ساختمان خدمات شهری و ساختمان شورای شهر شهرداری همدان
خرید رنگ سه جزئی ترافیکی
خريد رنگ تک جزئي ترافيکي به همراه تينر
  بیشتر ...
 
     آگهی های مربوط به  سازمان پارک ها و فضای سبز
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مناقصه  -  واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان
شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال ازتاريخ 95/12/1لغايت96/11/30 با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/11/23   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/12/03 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مناقصه  -  واگذاري كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبز شهر همدان
شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال ازتاريخ 95/12/1لغايت96/11/30 با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/11/21   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/11/30 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مناقصه  -  واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری فضای سبز شهر همدان
شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری فضای سبز شهر همدان برای مدت یک سال ازتاریخ 95/12/01 لغایت 96/11/30 با شرایط ذیل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد .
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/10/11   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/10/25 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مناقصه  -  واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان
شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان برای مدت یک سال ازتاریخ 95/12/01 لغایت 96/11/30 با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقي اقدام نمايد.
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/10/08   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/10/20 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مزایده  -  واگذاري بوفه صرفاً جهت عرضه و فروش مواد خوراکي بسته بندي شده بهداشتي
سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري همدان با توجه به مجوز هيئت مديره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاري بوفه هاي مشروحه مندرج در جدول ذيل را صرفاً جهت عرضه و فروش مواد خوراکي بسته بندي شده بهداشتي از طريق مزايده کتبي به اشخاص حقوقي يا حقيقي با شرايط تعيين شده اقدام نمايد .
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/03/19   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/03/27 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مزایده  -  واگذاري محل صرفا جهت راه اندازي وسايل بازي کودکان
سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري همدان با توجه به مجوز هيئت مديره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاري محل هاي مشروحه مندرج در جدول ذيل صرفا جهت راه اندازي وسايل بازي کودکان از طريق مزايده کتبي به اشخاص حقوقي يا حقيقي با شرايط تعيين شده اقدام نمايد .
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/03/19   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/03/27 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مناقصه  -  واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری و تامین آب فضای سبز پارک جنگلی ولایت
شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداری و تامین آب فضای سبز پارک جنگلی ولایت برای مدت یک سال ازتاریخ 95/3/1 لغایت96/2/31با شرایط ذیل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد
 تاریخ انتشار آگهی :   1395/02/09   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1395/02/18 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مزایده  -  فروش دو قطعه زمین از اراضی تفکیکی ویسی کوی کوثر واقع در شهرک فرهنگیان
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری همدان ، در نظردارد از طریق مزایده کتبی نسبت به فروش دو قطعه زمین از اراضی تفکیکی ویسی(کوی کوثر )واقع در شهرک فرهنگیان با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید .
 تاریخ انتشار آگهی :   1394/10/20   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1394/11/01 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مزایده  -  واگذاری محل های گلفروشی سطح شهر
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری همدان ، با عنايت به مجوز هيئت مديره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاری محل های گلفروشی سطح شهر ، بصورت صدور مجوز استفاده از معابر عمومی با شرايط ذيل صرفا" جهت عرضه گل و گياه از طريق مزايده کتبی به متقاضيان امر اقدام نمايد.
 تاریخ انتشار آگهی :   1394/10/13   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1394/10/23 ادامه ...
 
 
سازمان پارک ها و فضای سبز
آگهی مزایده  -  واگذاری زمین شهربازی پارک مردم
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری همدان درنظر دارد نسبت به واگذاری زمین شهربازی پارک مردم جهت آماده سازی (کف سازی، نور پردازی و نرده کشی) و راه اندازی 16 دستگاه وسیله بازی از طریق مزایده کتبی به اشخاص حقوقی یا حقیقی با شرایط تعیین شده مشروحه ذیل اقدام نماید .
 تاریخ انتشار آگهی :   1394/08/06   |    مهلت ارائه پیشنهاد :   1394/08/16 ادامه ...
 
    1 2 3     
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان آمار و فناوری اطلاعات    
سازمان اتوبوسرانی    
سازمان بهسازی و نوسازی    
سازمان پارک ها و فضای سبز    
سازمان پایانه های مسافربری    
سازمان تاکسیرانی    
سازمان حمل و نقل بار شهری    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان خدمات موتوری    
سازمان زیباسازی    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان میادین میوه و تره بار    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2017  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٠ کاربران آنلاین :
۳۸۸,۹۲۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان