تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠١/١٠ |
بـرگزار کننـده:  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
موضوع آگهی:  فرهنگی و اجتماعی
 
 
آگهی فراخوان -فراخوان مسابقه عکاسی با موبایل از المان های نوروزی

 

 از هموطنان عزيز دعوت بعمل مي آيد عکس هاي خود را که از مجسمه ها و المان هاي نوروزي نصب شده در سطح شهر همدان گرفته اند به آدرس  Zibasazi@hamedan.ir ارسال نمايند. به آثار برگزيده جوايز ارزنده اي از سوي سازمان زيباسازي شهرداري همدان اهدا خواهد شد.

ذکر نام خانوادگي و شماره تماس در عکس ها الزامي است.

مهلت ارسال آثار : ٢۵ فروردين ١٣٩۴

 

توجه : پوستر فراخوان به پیوست قرار گرفته است

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۴/٠١/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۴/٠١/٢۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان