تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٧/٠١ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی فراخوان -فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار بمنظور توسعه شبکه فیبر نوری کلانشهر همدان

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد، بمنظور توسعه شبکه  فیبر نوری کلانشهر همدان در قالب قرارداد مشارکت ،نسبت به شناسايي و ارزيابي تجارب برتر در این حوزه  اقدام نماید.به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه دارای توانمندي مالي و فني جهت اجرای پروژه مذکور  مي­باشند،دعوت به همکاری می نماید.

  شرايط متقاضيان سرمايه­گذاري:

١- توانمندي فني و تخصصي جهت انجام سرمايه­گذاري به نحوي كه داراي سوابق اجرايي مفيد و مرتبط در خصوص موضوع طرح مطرح شده باشد.

٢- توانمندي مالي مناسب جهت تامين سرمایه مورد نیاز  و نيز امكان ارائه ضمانتنامه متناسب نزد بانك­ها.

نحوه ارائه مدارك:

از متقاضیان حائز شرایط دعوت می گردد تا حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی ، ضمن اعلام آمادگی بصورت کتبی برای حضور در سرمایه گذاری پروژه فوق الذکر، نسبت تحویل مستندات ذیل به آدرس : همدان – میدان آرمگاه بوعلی – ساختمان مرکزی شهرداری همدان-دبیرخانه مرکزی ستاد شهرداری همدان ارسال و در صورت نیاز به     اطلاعات بیشتر با تلفن ۳٢۵٢٣١٢۴-۰٨۱ سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان تماس حاصل فرمایید.

·  تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

· ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه های مرتبط

· ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت در تامین منابع مالی مورد نیاز

· ارائه لیست امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی مرتبط با موضوع همکاری (ابزارهای تخصصی و تجهیزات جایگزین) و سایر موارد مربوط به موضوع مذکور.

·ارائه روش های مشارکت و سرمایه گذاری که متقاضی آمادگی مشارکت در قالب آنها را دارد (مدل مالی تجاری)

توضيح ضروري:

ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۵/٠٧/٠١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/٠٧/٣٠  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان