تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠١/٢٧ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  تنظیف شهری
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق ۴ گانه شهرداری همدان

 

 

به اطلاع كليه شركت­هاي خدماتي معتبر مي­رساند، نسبت به واگذاری امور خدمات شهری (عمليات روفت و روب و جمع­آوري زباله و ...) از سطح محدوده منطقه ١،٢،٣،۴ تا محل سكوي زباله­ با شرايط ذيل اقدام مي­نمايد:

 ١- مدت قرارداد در هر منطقه يكسال شمسي مي­باشد.

٢- متقاضيان از تاريخ نشر آگهي به مدت ده روز تا مورخ ٩٨/٠٢/٠۵ ساعت ١٣:١۵ فرصت دارند جهت خرید اوراق مناقصه به مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ ریال به حساب شماره ٠١٠٨٣٩٠۴۵٠٠٠۴ بانک ملی شعبه شهرداری و بنام شهرداری مرکزی همدان واریز و رسید آن را به مديريت خدمات شهري شهرداري همدان و همچنين نسبت به تحويل اوراق مذكور به دبيرخانه شهرداري مركزي واقع در خيابان بوعلي مراجعه نمايند.

٣- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه چهار میلیارد ریال بعنوان سپرده به حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ بانك شهر شعبه بلوار خواجه رشید بنام شهرداری مرکزی و يا ارايه ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي به مدت سه ماه

۴- در زمان انعقاد قرارداد ده درصد کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود یا مدارک ارایه شده مورد تایید مراجع ذیربط نباشد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم در صورتيكه فاصله قيمت پيشنهادي كمتر از ميزان تضمين باشد نیز به همین روال رفتار خواهد شد.

۵- الف: اوراق مناقصه عبارتند از دفترچه پیمان، شرايط شركت در مناقصه، قرارداد و فرم ١و ٢ پیشنهاد قيمت كه متقاضيان بايد يك نسخه از آن را خريداري و با قيد قبولي مفاد آن ذيل كليه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به پيشنهاد خود ضميمه و به دبيرخانه ارايه نمايد. ب: ارايه اسنادي براي ارزيابي توان مالي جهت پيشبرد پيمان حداقل به مدت يك ماه برابر ماده ١٩ آيين­نامه اجرايي قانون برگزاري مناقصه الزامي مي­باشد.

۶-  به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی­گیرد و شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار مي­باشد.

٧- ارایه اصل يا تصوير برابر با اصل گواهی تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی با عنوان خدمات عمومي برای شركت متقاضی الزامی است.

٨- کلیه هزینه­های چاپ، تکثیر و درج آگهی در روزنامه­ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

٩- كليه متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به سایت www.Hamedan.ir يا حوزه مديريت خدمات شهري واقع در ميدان رسالت، بلوار ولايت روبروي كلانتري ١۵ طبقه چهارم مراجعه و يا با شماره ٣٨٢١۵٠١۴ تماس حاصل نمايند.  

                                                                                                                                                                    

شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/٠١/٢٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٢/٠۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان