تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠۵/١٠ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  مطالعاتی و مشاوره ای
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان

 

شهرداري همدان در نظر دارد انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان را از طريق مناقصه به مشاورين ذيصلاح واگذار نمايد. لذا خواهشمند است نسبت به تکميل اسناد در مهلت مقرر اقدام و به محل مذکور تحويل نمايند.
١- شرايط متقاضي: داراي گواهي صلاحيت رتبه يک تخصص حمل و نقل و ترافيک و حداقل رتبه دو تخصص راه آهن.
٢- مهلت و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند پس از درج آگهي به سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir بخش مناقصات مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
٣- مناقصه گر موظف است در صورت دريافت اسناد از طريق سايت ظرف مدت يك هفته از تاريخ آگهي مراتب تهيه اسناد و اعلام آمادگي خود را جهت شرکت در مناقصه به صورت کتبي به مدير طرح و کارفرما اعلام نمايد.
۴- تاريخ و محل تحويل اسناد: حداکثر تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ ٢۴/۵/٩٢ به آدرس: همدان بلوار ولايت- روبروي کلانتري رسالت ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان طبقه سوم- دبيرخانه- شماره تلفن تماس ٨٢١۴۵۴٣-٠٨١١ تحويل نمايند.
۵- هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۶- شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار مي باشد.
٧- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
٨- متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با مديريت طرح، شرکت مهندسين مشاور مترا به شماره ٨٨٠٨٨١٠٠-٠٢١ داخلي ٢١٧ و يا با فاکس ٨٨٠٨٨٠٩٨-٠٢١ تماس حاصل نمايند

معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٢/٠۵/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٢/٠۵/٢۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان