تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠١/٣٠ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل و ترافیک
موضوع آگهی:  ایاب و ذهاب
 
 
آگهی مزایده -اجاره‌ي پارکينگ کيش

 

 سازمان حمل‌ و نقل و ترافيک شهرداري همدان در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه هيئت مديره سازمان،  نسبت به اجاره‌ي پارکينگ کيش از طريق برگزاري مزايده، به شرکت هاي حقوقي (که موضوع فعاليت شرکت : خدماتي، تامين نيروي انساني باشد. ) اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت شرکت در مزايده،  اسناد تکميل شده را تا مهلت تعيين شده (به شرح ذيل)  به نشاني همدان- ميدان رسالت – بلوار ولايت – روبروي کلانتري– ساختمان شهرداري- طبقه اول- واحد ١ - سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري همدان تحويل و  رسيد  دريافت نمايند.   

ü        متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان مراجعه و يا اسناد را  از نشاني اينترنتي http://ets.hamedan.ir  دريافت نمايند.

ü        بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسليم شود.

ü        شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ي قبول شرايط و تکاليف سازمان حمل و نقل و ترافيک  مي باشد.

ü        چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعلام انصراف نمايند، مبلغ تضمين شرکت در مزايده آنان ضبط خواهد شد.

ü        سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است .

ü        برنده مکلف است ٢ ماه اجاره پيشنهادي  خود را هنگام تحويل تضمين قرارداد، به حساب سازمان حمل و نقل و ترافيک واريز نمايد.

ü        ميزان تضمين قرارداد جهت شرکت برنده: ( هر دو مورد مي بايست تحويل گردد.)

١.        ارائه ضمانت نامه بانکي تحت عنوان حسن انجام تعهدات معادل ۶  ماه اجاره ي پيشنهادي به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيک

٢.       ارائه ضمانت نامه بانکي تحت عنوان وجه التزام معادل ٢  ماه اجاره ي پيشنهادي به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيک

ü        جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٩- ٣٨٢١۵٣١٧  تماس حاصل نماييد.

 

موضوع

نشاني

ظرفيت

 (جاي پارک)

مبلغ ضمانت‌ شرکت در مزايده (ريال)

قيمت پايه اجاره

ماهيانه (ريال)

اجاره پارکينگ کيش

خيابان باباطاهر

۵٠

١٨/٠٠٠/٠٠٠

٣٠/٠٠٠/٠٠٠

           

 

آخرين مهلت اخذ و  قبول پيشنهادات: ٩۶/٢/١٢

تاريخ بازگشايي پاکات: ٩۶/٢/١٣

محل بازگشايي پاکات : سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان ، راس ساعت ١٠

 

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠١/٣٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠٢/١٢  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان