تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/١٢ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل و ترافیک
موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -چراغ‌هاي راهنمايي چشمك زن و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و ترافيکي

 

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان در نظر دارد عمليات نصب ، سرويس ، تعمير كامل و نگهداري چراغ‌هاي راهنمايي چشمك زن و فرماندهي و متعلقات آن‌ها و همچنين عمليات نصب، تعمير، سرويس و نگهداري  تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و ترافيکي سطح شهر همدان  با مشخصات اعلامي را از طريق برگزاري مناقصه به شرکت هاي حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت شرکت در مناقصه،  اسناد تکميل شده را ظرف مدت تعيين شده  به نشاني همدان- ميدان رسالت – بلوار ولايت – روبروي کلانتري– ساختمان شهرداري- طبقه اول- واحد ١ - سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري همدان تحويل و  رسيد  دريافت نمايند.

١.        متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان مراجعه و يا اسناد را  از نشاني اينترنتي http://ets.hamedan.ir  دريافت نمايند.

٢.        بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسليم شود.

٣.        شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ي قبول شرايط و تکاليف سازمان حمل و نقل و ترافيک  مي باشد.

۴.        چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعلام انصراف نمايند، مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  آنان ضبط خواهد شد.

۵.        سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است .

۶.        ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت شرکت برنده: ارائه ضمانت نامه بانکي معادل ١٠%  قيمت پيشنهادي به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان

٧.        جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٩- ٣٨٢١۵٣١٧  تماس حاصل نماييد.

 

موضوع

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه(ريال)

شرايط

عمليات نصب ، سرويس ، تعمير كامل و نگهداري چراغ‌هاي راهنمايي چشمك زن و فرماندهي و متعلقات آن‌ها

۶٠٠٠٠٠٠٠

مشخصات فني اسناد

عمليات نصب، تعمير، سرويس و نگهداري  تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و ترافيکي سطح شهر همدان

٧٠٠٠٠٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ بازگشايي پاکات: ٩۶/٠۴/٢۶

محل بازگشايي پاکات : دفتر سازمان حمل و نقل و ترافيک ، راس ساعت ١٠

 

 

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩۶/٠۴/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۴/٢۴  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان