تاریخ انتشار : ١٣٩٢/٠٢/٠٧ |
بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
موضوع آگهی:  مطالعاتی و مشاوره ای
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان

 

شهرداري همدان در نظر دارد انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان را از طريق مناقصه دو مرحله اي به مشاورين ذيصلاح واگذار نمايد. لذا خواهشمند است نسبت به تکميل اسناد در مهلت مقرر اقدام و به محل مذکور تحويل نمايند.

١- شرايط متقاضي: داراي گواهي صلاحيت رتبه يک تخصص حمل و نقل و ترافيک و حداقل رتبه دو تخصص راه آهن

٢- مهلت و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند پس از درج آگهي به سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir بخش مناقصات مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

٣- تاريخ و محل تحويل اسناد: حداکثر تا پايان ساعت اداري مورخ ۱۵/٢/٩٢ به آدرس: همدان- شهرداري همدان- بلوار ولايت- روبروي کلانتري رسالت ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان طبقه سوم- دبيرخانه- شماره تلفن تماس: ٨٢١۴۵۴٣-٠٨١١  تحويل نمايند.

۴- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۵- شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار مي باشد.

۶- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

معاونت حمل و ترافیک شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٢/٠٢/٠٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٢/٠٢/١۵  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان