تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٣/١٠ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل بار و مسافر
موضوع آگهی:  تامین نیرو و امور اداری
 
 
آگهی مناقصه -امور نظافت كلي و جمع آوري و حمل زباله و كنترل ورود و خروج و نگهباني شبانه روزي

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد در اجرای مصوبات اخذ شده، امور نظافت كلي و جمع آوري و حمل زباله و كنترل ورود و خروج و نگهباني شبانه روزي پايانه هاي سفيد آبي، اكباتان، پايانه بزرگ و ساختمان اداري معاونت اتوبوسرانی و پايانه هاي مسافربري شهرداري همدان را (طبق جدول ذیل)  بمدت یک سال شمسی از طریق مناقصه به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

خلاصه شرایط مناقصه :

١-       داراي مجوز  رسمی  معتبر و تعیین صلاحیت ایمنی  از اداره كل كار و امور اجتماعي، ارائه تسویه حساب مالیاتی و بیمه و ارائه سوابق كاري و مدارك فني و تخصصي

٢-       متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ٠١١١١٠١٣٢٣٠٠٣ بانک ملی شعبه شهرداری به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان واریز نمایند.


٣-      کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ٩٧/٠٣/٠٧ لغایت٩٧/٠٣/٢٠ از ساعت٨ الی ١٣ به امور مالی معاونت مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  قسمت مناقصه و مزایده دریافت نمایند. لازم به ذکر است ملاک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست تاریخ تحویلی به معاونت میباشد.

۴-       شرکت کنندگان می بایستی از تاریخ ٧/٣/٩٧ لغایت ساعت ١۴ مورخ ٩٧/٠٣/٢١ نسبت به ارائه مدارک در پاکتی با محتویات ذیل به صورت لاک و مهر شده و ممهور اقدام و پیشنهادهای خود را به نشانی: همدان بلوار بدیع الزمان- طبقه فوقانی پایانه بدیع الزمان- دبیرخانه معاونت اتوبوسرانی و  پایانه های مسافربری کد پستی ۶۵١٩۶١۶١٧٨ حضوری یا پستی تحویل نمایند.

۵-       برنده مناقصه موظف است مبلغ  معادل ١٠% مبلغ کل قرارداد را جهت تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصیل در قرارداد تشریح میگردد.

۶-       حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابلاغ ٧ روز پس از روز بازگشایی میباشد.

٧-       تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ١۶ مورخ ٩٧/٠٣/٢٣ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی واقع در آرامگاه بوعلی- شهرداری مرکزی همدان می باشد.

٨-       برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ٧-٠٨١٣۴٢٣۴٧۴۶ تماس حاصل نمایید.

٩-       حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است.

 

عنوان

مبلـغ برآورد اوليه به صورت ماهیانه به ريال ( قيمت پايه)

مبلغ سپرده(ریال)شرکت درمناقصه

توضیحات

مناقصه نيروی انسانی

بر اساس آنالیز موجود در فرم مناقصه

٧٠٠٠٠٠٠٠٠ريال 

   لازم به توضيح است ساعات كاري پايانه هاي سفيد آبي و اكباتان از ۵ صبح تا غروب آفتاب بوده و پايانه بزرگ بين شهري، به صورت ٢۴ ساعته مي باشد.

 

 

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٧/٠٣/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/٢١  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان