تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/٠١ |
بـرگزار کننـده:  سازمان حمل و نقل و ترافیک
موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -اجاره پارکینگ حمام قلعه

 

سازمان حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداري همدان در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه هیئت مدیره سازمان،  نسبت به اجاره‌ی پارکینگ حمام قلعه  از طریق برگزاری مزایده، به شرکت های حقوقی (که موضوع فعالیت شرکت : خدماتی  یا  تامین نیروی انسانی باشد. ) اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت شرکت در مزایده،  اسناد تکمیل شده را تا مهلت تعیین شده (به شرح ذیل)  به نشانی همدان- میدان رسالت،  بلوار ولایت، روبروی کلانتری ١۵ ، ساختمان شهرداری،  طبقه دوم، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری همدان تحویل و رسید  دریافت نمایند.   

ü      متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مزایده به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  دریافت نمایند.

ü      بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

ü      شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول شرایط و تکالیف سازمان حمل و نقل و ترافیک  می باشد.

ü      چنانچه برنده اول یا دوم مزایده اعلام انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مزایده آنان ضبط خواهد شد.

ü      سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است .

ü      برنده مکلف است ٢ ماه اجاره پیشنهادی  خود را هنگام تحویل تضمین قرارداد، به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیک واریز نماید.

ü      میزان تضمین قرارداد جهت شرکت برنده:

             ارائه ضمانت نامه بانکی تحت عنوان حسن انجام تعهدات معادل ٩  ماه اجاره ی پیشنهادی به نفع سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

ü      جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٩- ٣٨٢١۵٣١٧  تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

موضوع

مدت قرارداد: به مدت ١٢ ماه شمسی

نشانی

ظرفیت

 (جای پارک)

مبلغ ضمانت‌ شرکت در مزایده (ریال)

قیمت پایه اجاره

ماهیانه (ریال)

اجاره پارکینگ

حمام قلعه

خیابان شریعتی، بازار مظفریه

١٣٩

١۴۴٠٠٠٠٠٠

٢۴٠٠٠٠٠٠٠

 

 

 

تاریخ بازگشایی پاکات: ٩٨/١٢/١۴

محل بازگشایی پاکات : شهرداری همدان ، راس ساعت ١٧

 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشـار آگهـی :   ١٣٩٨/١٢/٠١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/١٢/١٣  
     
 
 
    پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شهرداری همدان     شهر الکترونیک همدان