پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸   |   Thu December 12, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠١/٣٠ تعداد بازدیـد : ١١۴٨ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  تنظیف شهری
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري امور خدمات شهري مناطق ۴ گانه شهرداري همدان

 

 بدينوسيله به اطلاع كليه افراد حقوقي داراي شركت خدماتي معتبر (با عنوان خدمات شهري ) و ثبت شده مي رساند ، شهرداري همدان در نظر دارد از محل منابع پيش بيني شده در سال ١٣٩۴ نسبت به واگذاري امور خدمات شهري ( عمليات روفت و روب و جمع آوري زباله و ... ) از سطح محدوده هر يک از مناطق ( منطقه ١،٢،٣،۴ ) شهر همدان تا محل سكوي زباله ، بر اساس مفاد دفترچه پيمان را با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد .

 

       شرايط مناقصه :

١- مدت قرارداد از تاريخ عقد قرارداد به مدت دوازده ماه  (سال كاري ٩۵-١٣٩۴) مي باشد که برابر سقف بودجه و رضايت کارفرما و موافقت وي براي دو سال ديگر و بطور ساليانه با رعايت تبصره هاي ذيل ماده يازده  دفترچه پيمان و انعقاد قرارداد جديد قابل تمديد خواهد بود .

٢- متقاضيان مي بايستي براي شركت در مناقصه سپرده اي به مبلغ دو ميليارد ريال به حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ بانك شهر شعبه بلوار خواجه رشيد بنام شهرداري مرکزي  بعنوان سپرده يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه و يا انواع ضمانت نامه هاي معتبر حداقل به مدت سه ماه واريز نمايند .

٣- متقاضيان از تاريخ درج آگهي فرصت دارند جهت خريد اوراق مناقصه مبلغ ٠٠٠/۵٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٨٣٩٠۴۵٠٠٠۴ بانک ملي شعبه شهرداري و بنام شهرداري مرکزي همدان واريز و رسيد آن را  به مديريت خدمات شهري شهرداري همدان ( واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت ، روبروي كلانتري ١۵، طبقه چهارم  ) ارائه نمايند .

۴-  متقاضيان ميبايستي اسناد مناقصه مربوطه را که حاوي پاکت الف ، ب ، ج  در يک پاکت در بسته  و ممهور شده حداکثر ده روز پس از نشر آگهي به دبيرخانه شهرداري مرکزي همدان واقع در ميدان آرامگاه بوعلي تحويل نماييد .

۵- تاريخ درج آگهي در روزنامه مورخ ٣١/١/٩۴ مي باشد و به پيشنهاداتي که بعد از ساعت اداري مورخ  ٩/ ٢/ ٩۴ واصل شود هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد . در ضمن زمان بازگشايي پاکت در مورخ  ٩/٢/٩۴ مي باشد .

 ۶- ضمناً امکان مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.Hamedan.ir  امکان پذير ميباشد .

٧- ارائه اصل گواهي تاييد صلاحيت از اداره کار و امور اجتماعي براي متقاضي الزامي است .

٨ – هر يک از شرکت کنندگان فقط در پيمان يک منطقه مي توانند شرکت نمايند و در صورت شرکت همزمان در بيش از يک منطقه به هيچ يک از پيشنهادات رسيدگي نمي گردد .

٩- به پيشنهادات مخدوش و مشروط  و فاقد سپرده ، فاقد گواهي تاييد صلاحيت اداره کار ، رفاه و امور اجتماعي ، فاقد مدرک ثبت شرکت و آخرين تغييرات اساسنامه  با موضوع خدمات شهري  ترتيب اثر داده نخواهد شد .

١٠ - شرکت کننده مناقصه ميبايست اصل اسناد حساب سپرده بانکي بنام شرکت که مبلغي حداقل معادل مبلغ يک ماه از قرارداد مي باشد  را در پاکت ب ارايه نمايد . در غير اينصورت پاکت ج بازگشايي نمي گردد .

١١ - برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود يا مدارک ارايه شده مورد تاييد مراجع ذيربط نباشد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد .

١٢ – به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمي گيرد .

١٣ –  در صورتيکه برنده مناقصه از نوع شرکت با مسئوليت محدود باشد مي بايست تضمين لازم جهت انعقاد قرارداد ارائه نمايد

١۴ -  شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري همدان موضوع ماده ١٠ آئين نامه مالي شهرداري ميباشد

١۵- سپرده افرادي كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تا سوم بعد از ده روز از تاريخ تنظيم و امضاء صورتجلسه كميسيون معاملات مسترد خواهد شد.

١۶-  در زمان انعقاد قرارداد ده درصد کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و سپرده نفر دوم مسترد خواهد شد .

١٧ – کليه هزينه هاي چاپ ، تکثير و درج آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

١٨- شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.

١٩-  دفترچه پيمان و برگه ارائه پيشنهادات و نحوه تمديد قرارداد در اسناد مناقصه که تحويل متقاضي خواهد شد درج گرديده است .

 ٢٠ - كليه متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به حوزه مديريت خدمات شهري واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي كلانتري ١۵ طبقه چهارم و يا با شماره ٣٨٢١۵٠١۴ تماس حاصل نمايند.  

                                                                                              شهرداري همدان       

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۴/٠١/٣٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۴/٠٢/٠٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۴/٠١/٣٠ تعداد بازدیـد : ١١۴٨ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٠ کاربران آنلاین :
۶۹۴,۰۶۱ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان