پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷   |   Thu July 19, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/١٩ تعداد بازدیـد : ۶٨۵ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  فروش
 
تجدید آگهی  
آگهی مزایده -فروش و پیش فروش تعدای واحد مسکونی و سرقفلی واحد تجاری و زمین

 

مسكوني محله جولان ، پيش فروش تعدادي واحد مسکوني از پروژه صبا و پيش فروش سرقفلي تعدادي واحد تجاري از پروژه سينا را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير به فروش رساند .

مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ١٠٠٧٩۵٣٢٢١۴٧ بانک شهر شعبه جهاد در وجه سازمان عمران شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران شهرداري همدان

بند١ :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ ( ٩۵/١٠/١٩)  لغايت ساعت ١۴ روز چهارشنبه مورخ (  ٢٩/ ١٠ /٩۵) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت ١۶ روز يكشنبه مورخ ٩۵/١١/٠٣  مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد و هزينه حق الثبت و حق التحرير بعهده طرفين است.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره ۵: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .

تبصره ۶: شرايط پرداخت:

شرايط پرداخت رديفهاي ١ تا ١٠- واحدهاي تجاري سينا- (۶٠% ) بصورت نقدي پس از اعلام برنده و انعقاد قرارداد ، (٢٠% ) ۶ ماه پس از اولين پرداخت ، (١۵% ) ١٠ ماه پس از اولين پرداخت و ( ۵ %) الباقي در زمان تحويل وصول مي گردد. ضمناً زمان تحويل واحدها پايان سال ٩۶ مي باشد.

شرايط پرداخت رديفهاي ١١ و ١٢ - واحدهاي مسكوني جولان- در صورت تمايل افراد به استفاده از وام ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريالي بانك مسكن پس از كسر مبلغ وام از مبلغ كل، (۵٠% ) نقد در زمان اعلام برنده مزايده و انعقاد قرارداد ، (٢۵% ) الباقي ٣ ماه پس از اعلام برنده مزايده و (٢۵% ) ۶ ماه پس از اعلام برنده مزايده خواهد بود. در صورت عدم تمايل افراد جهت اخذ وام ، شرايط پرداخت بدين صورت مي باشد: (۵٠% ) نقد در زمان اعلام برنده مزايده و انعقاد قرارداد (٢٠% ) الباقي ٣ ماه پس از

اعلام برنده مزايده و (٢٠% ) ۶ ماه پس از اعلام برنده مزايده و (١٠% ) الباقي در زمان انتقال سند وصول مي گردد. ضمناً انتقال سند پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد.

شرايط پرداخت رديف ١٣ تا ٢۵ – واحد هاي مسكوني صبا– (۶٠% ) بصورت نقدي پس از اعلام برنده و انعقاد قرارداد ، (٢۵% ) ۴ ماه پس از اعلام برنده مزايده و الباقي در زمان تحويل وصول مي گردد. ضمناً تحويل و انتقال سند پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد.

شرايط پرداخت رديف ٢۶- يك قطعه زمين مسكوني ، پرداخت بصورت نقدي مي باشد، ضمناً تحويل و انتقال اسناد پس از تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ٧ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٨ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٩ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ١٠: ميزان تضمين حسن انجام معامله املاك (به غير از رديف ٢۶ كه پرداخت آن به صورت نقدي مي باشد) معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تصويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ١١ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

 

www.civil.hamedan.ir

 برای دریافت جدول مشخصات واحدها فایل ضمیمه را دانلود کنید .

روابط عمومي سازمان عمران

شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۵/١٠/١٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٠/٢٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٠/١٩ تعداد بازدیـد : ۶٨۵ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٣ کاربران آنلاین :
۵۶۰,۰۱۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان