پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸   |   Thu December 12, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢١ تعداد بازدیـد : ٨۵٨ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان پارک ها و فضای سبز
   موضوع آگهی:  فضای سبز
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبز شهر همدان

 

 شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال ازتاريخ ٩۵/١٢/١لغايت٩۶/١١/٣٠ با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

 

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان  جهت واريز اعلام مي گردد .

٢-      متقاضيان مي توانند تا مورخ ٩۵/١١/٣٠جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضاي سبز واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند .

٣-      متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهي تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ٩۵/١١/٣٠ تحويل دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه بوعلي نمايند.

۴-      داشتن حد اقل ٢ سال سابقه توليد و پرورش گل و گياه جهت شرکت در مناقصه الزامي مي باشد.

۵-      گونه هاي تحويل شده مي بايست داراي خلوص ژنتيکي مورد نظر در دفترچه پيمان بوده و عاري از آفات، بيماريها و علفهاي  هرز باشند.

۶-      عواقب ناشي از ورود هر گونه آفت يا بيماري همراه گونه هاي وارد شده به استان به عهده فروشنده مي باشد و شهرداري مسئوليتي در قبال آن ندارد.

٧-      گونه هاي تحويل شده مي بايست فاقد هر گونه خسارات فيزيولوژيکي در ريشه و اندام هوايي باشند و از لحاظ شکل ظاهري مورد تأئيد کارشناسان سازمان پارکها و فضاي سبز قرار گيرند.

٨-      مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد  .

٩-      در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

١٠-    کليه هزينه هاي نشر آگهي و ديگر هزينه هاي دولتي بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

١١-    زمان قرائت پيشنهادها روزيکشنبه مورخ٩۵/١٢/١ساعت ١۶درمحل شهرداري ستاد خواهدبود.

١٢- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

١٣-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ويابه سايتWWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد.

١۴-   شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري همدان مي باشد.

١۵-   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

 

 

 

رديف

نام پروژه

نوع گونه هاي گياهي مورد نياز

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه يک

درخت ، درختچه ، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذر چمن(مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠

٢

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه دو

درخت، درختچه، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذرچمن (مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

٣٧٠/٠٠٠/٠٠٠

٣

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه سه

درخت ، درختچه ، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذر چمن( مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

٣۵٠/٠٠٠/٠٠٠

۴

كليه امور خريد و تامين گونه هاي گياهي مورد نياز فضاي سبزمنطقه چهار

درخت ، درختچه ، گلهاي فصلي نشايي و گلداني ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کيفيت مندرج در اوراق مناقصه )

شهرداري همدان

۴٧٠/٠٠٠/٠٠٠

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۵/١١/٢١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١١/٣٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢١ تعداد بازدیـد : ٨۵٨ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٣ کاربران آنلاین :
۶۹۴,۰۹۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان