پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸   |   Thu December 12, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢٣ تعداد بازدیـد : ١٠٩٧ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان پارک ها و فضای سبز
   موضوع آگهی:  فضای سبز
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان

 

 شهرداري همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان  براي مدت يک سال ازتاريخ ٩۵/١٢/١ لغايت٩۶/١١/٣٠ با شرايط ذيل به اشخاص حقوقي اقدام نمايد :

 

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانك شهر شعبه همدان به نام شهرداري همدان  جهت واريز اعلام مي گردد.

٢-      متقاضيان مي توانند از مورخ ٩۵/١١/٢١ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان پارکها وفضاي سبز  واقع در ميدان رسالت ، بلوار ولايت روبروي کلانتري ١۵ مراجعه نمايند .

٣-     متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين اگهي تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ٩۵/١٢/٣ تحويل دبيرخانه شهرداري همدان واقع در آرامگاه بوعلي نمايند.

۴-     مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

۵-     در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

۶-      کليه هزينه هاي نشر آگهيوديگر هزينه هاي دولتي  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

٧-      ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اوراق مندرج مي باشد.

٨-     زمان قرائت پيشنهادها روزچهارشنبهمورخ ۴ساعت ١۶درمحل شهرداري ستاد خواهدبود.

٩-      شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

١٠-    شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري همدانمي باشد .

١١-    ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

١٢-   ارائه تائيديه صلاحيت کاري در زمينه فضاي سبز و امور باغباني از اداره کار و امور اجتماعي که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد جهت شرکت در مناقصه الزامي  مي باشد.

١٣-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ويابه سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد .

 

رديف

نام پروژه

مبلـغ برآورد اوليه به ريال

( قيمت پايه )

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز حاشيه اي معابر اصلي و فرعي منطقه يک

 

٢/٢۴١/٣۵١/٠٠١

شهرداري همدان

١۵٠/٠٠٠/٠٠٠

٢

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه

 

۵/٩٣٧/٨١٨/۴٩٩

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

٣

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شرقي منطقه سه

 

۴/٢٠۶/۵٠۴/٢۶٢

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

۴

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش غربي منطقه سه

 

۴/٠٩٢/۵۶١/٩٧۴

شهرداري همدان

٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠

۵

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز بخش جنوبي منطقه چهار

 

٨/٢۴۴/٨٨١/۵٩٣

شهرداري همدان

۴۵٠/٠٠٠/٠٠٠

۶

امورکاشت و نگهداري فضاي سبز حاشيه اي  معابر اصلي و فرعي منطقه چهار

 

١/٢٩٣/۵٧٧/٢۵۶

شهرداري همدان

١٠٠/٠٠٠/٠٠٠

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۵/١١/٢٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/٠٣  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١١/٢٣ تعداد بازدیـد : ١٠٩٧ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٢ کاربران آنلاین :
۶۹۴,۰۶۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان