پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶   |   Thu May 25, 2017  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
     پربازدیدترین ها
اجراي پروژه‌های عمرانی
تامين نيروي انساني قسمتی از پروژه جی آی اس و تنظیف ساختمان اداری سازمان
فروش تعدادي واحد مسکوني
امکان سنجي مسير خطوط جديد و تهيه طرح اجرايي سامانه اتوبوس تندرو (BRT) شهر همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه سه
خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه‌های عمرانی در سطح منطقه یک
مطالعات امکان سنجي احداث خطوط قطار شهري همدان
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
اجراي پروژه هاي عمراني در سطح منطقه دو
     شهرداری همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداري همدان
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز بخش شمالي منطقه سه شهر همدان
فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار بمنظور توسعه شبکه فیبر نوری کلانشهر همدان
واگذاري امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداري همدان
واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه
واگذاری امور خدمات شهری مجموعه گنجنامه
واگذاری خدمات اتاقداری، نظافت و تاسیسات
واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبز شهر همدان براي مدت يک سال
شناسايي پيمانكاربه روش EPC
واگذاری پروژه عمرانی
خرید رنگ دو جزئی ترافیکی
عمليات خرید -اجراء - پشتیبانی،اتصال فیبرنوری ساختمان شهرداری ستاد- ساختمان خدمات شهری و ساختمان شورای شهر شهرداری همدان
خرید رنگ سه جزئی ترافیکی
خريد رنگ تک جزئي ترافيکي به همراه تينر
  بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٨ تعداد بازدیـد : ۴٢۴ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان خدمات موتوری
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -واگذاری املاک و ماشین آلات

 

 بدينوسيله به اطلاع ميرساند سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز شورای سازمان 

خود ،  املاک و ماشین آلات و دستگاه‌های ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد ، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده ( فرم پیشنهاد قیمت ) وکسب اطلاعات بیشتر  از تاريخ چاپ این آگهي تا پايان وقت اداری مورخ ١۴/١٢/٩۵ به دبيرخانه سازمان خدمات موتوري واقع در پشت ترمينال سفيد آبي ( روستائي ) ، روبروي سکوي حمل زباله مراجعه  و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٢۶٧٩٠١٠-٠٨١ تماس حاصل نمايند .

 

ردیف

 مشخصات

متراژ

قیمت پایه  نقدی
( ریال )

 

مبلغ سپرده
( ریال )

١

یک قطعه زمین مسکونی واقع در فاز چهار شهرک فرهنگیان به پلاک ثبتی ٨٧٣٨/١

٢٠٠ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/١

٠٠٠/٠٠٠/۶٠

٢

یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ٩٩٩٢/١ واقع در شهرک فرهنگیان
( تفکیکی‌های ویسی )

٢٠٠ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠/١

٠٠٠/٠٠٠/۶۵

٣

یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ٩٨٢٩/١ واقع در شهرک فرهنگیان
( تفکیکی‌های ویسی )

٣٠٠ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠/٢

٠٠٠/٠٠٠/١٢۵

۴

یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی ٩۴٧/٣١/٣ واقع در بلوار بعثت ، کوچه محمدیه ، ١٨ متری فاطمیه

٢۵/٢٠۶ متر مربع

٠٠٠/٠٠٠/٠٧۵/٩

٠٠٠/٧۵٠/۴۵٣

۵

یک قطعه زمین عادی تجاری به شماره ١١ واقع در پشت خیابان صنعت ، مجتمع کشاورز

٩٩/٩٩ متر مربع

٠٠٠/٨٢۵/٧۴٩/١

٢۵٠/۴٩١/٨٧

۶

یک قطعه زمین عادی تجاری به شماره ١٢ واقع در پشت خیابان صنعت ، مجتمع کشاورز

٩٩/٩٩ متر مربع

٠٠٠/٨٢۵/٧۴٩/١

٢۵٠/۴٩١/٨٧

ماشین‌آلات

ردیف

 مشخصات

مدل

قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده ( ریال )

١

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۴۶ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

٢

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۴٧ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

٣

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۵١ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

۴

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۵٣ ب ٣٢ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

۵

شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران ١٨ ١٣۶ ع ۶٣ 

١٣٨۴

٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠

٠٠٠/٠٠٠/۵٠

۶

مزدا وانت دو کابین به شماره انتظامی ایران ١٨ ۵۶٧ ج ۵٩ 

١٣٩١

٠٠٠/٠٠٠/٢٨٠

٠٠٠/٠٠٠/٢٨

٧

بلدوزر کوماتسو  D١۵۵-A

مدل ١٣۶٣

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢

٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠

٨

سیمی تریلر اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/١۵٠

٠٠٠/٠٠٠/١۵

٩

سیمی تریلر اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/١۵٠

٠٠٠/٠٠٠/١۵

١٠

یک دستگاه تجهیزات حمل زباله شش تن اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/۴٠

٠٠٠/٠٠٠/۴

١١

یکدستگاه تجهیزات حمل زباله ده تن اسقاط

..............

٠٠٠/٠٠٠/۶٠

٠٠٠/٠٠٠/۶

 

(شرايط شركت در مزايده)

١- متقاضيان مي‌بايست سپرده ( سپرده‌های ) فوق‌الذکر را ( به تفکیک ) نزد بانک صادرات شعبه مرکزي همدان به شماره سپهر صادرات ٠١٠٢٣٣٣۶۵٣٠٠١  بنام سازمان خدمات موتوري واريز نمايند و فیش ( فیش‌های ) واریزی را در پاکت ( الف ) ، اسناد مهر شده مزایده را در پاکت ( ب ) و  قیمت پیشنهادی خود را بدون خط خوردگی و خدشه دار بودن درون پاکت (  ج  ) قرار داده و تحویل دبیرخانه سازمان واقع در  بلوار بدیع‌الزمان ،  پشت ترمينال سفید‌آبي ( روستائي ) ، روبروي سکوي حمل زباله
نمایند . ( قابل ذکر است که پیشنهادات فاقد فیش سپرده مردود خواهد بود ) 

٢ ضمانت نامه بانکی و اوراق بهادار نیز به عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل قبول می‌باشد .

٣- سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده در نزد سازمان باقي مانده و سپرده ديگر شرکت کنندگان ده روز پس از برگزاري مزایده پرداخت خواهد شد .

۴- هرگاه نفر اول برنده مزایده از عقد قراراد خودداري نمايد سپرده او مطابق مقررات به نفع سازمان ضبط و با نفرات دوم و سوم نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد .

۵- سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار خواهد بود .

۶- به پيشنهاداتي که فاقد سپرده ، مخدوش و يا مشروط و يا بعد از زمان تعيين شده ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

٧- پرداخت کليه هزينه‌هاي قانوني ، کارشناسی و نشر آگهي به عهده برنده يا برندگان مزایده خواهد بود .

٨ پیگیری جهت اخذ نقشه و پروانه ساختمانی املاک فوق به همراه هزینه‌های مربوطه به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود .

٩ -  تحویل و انتقال اسناد املاک و ماشین آلات موضوع مزایده پس از تسویه حساب کامل توسط برنده مزایده با سازمان خدمات موتوری صورت خواهد پذیرفت .

١٠- کليه درخواستهاي واصله در تاریخ ١۵/١٢/٩۵ در کميسيون معاملات شهرداری همدان مفتوح و نتيجه مزايده بلافاصله اعلام خواهد شد .

 

سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۵/١٢/٠٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۵/١٢/١۴  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/١٢/٠٨ تعداد بازدیـد : ۴٢۴ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان آمار و فناوری اطلاعات    
سازمان اتوبوسرانی    
سازمان بهسازی و نوسازی    
سازمان پارک ها و فضای سبز    
سازمان پایانه های مسافربری    
سازمان تاکسیرانی    
سازمان حمل و نقل بار شهری    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان خدمات موتوری    
سازمان زیباسازی    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان میادین میوه و تره بار    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2017  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٧ کاربران آنلاین :
۴۰۰,۸۹۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان