چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹   |   Wed January 27, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/١۵ تعداد بازدیـد : ١٠٠٧ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه دو
   موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري پروژه هاي عمراني

 

 شهرداري منطقه ٢ همدان در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه هاي عمراني زير ، از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از پيمانکاران داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت١٠ روز( ١١/ ٩۶/۴  تا  ٩۶/۴/٢١ ) به آدرس : همدان، خيابان تختي مراجعه نمايند.

خلاصه شرايط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداري منطقه٢  از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١٠روز خواهد بود .(پايان وقت اداري  ٢١ /۴/٩۶)

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماه يا واريز نقدي که ميبايستي به شماره حساب ٨٧٢٨ شهرداري منطقه ٢همدان نزد بانک مسکن  شعبه تختي  واريز گردد ميباشد.

۴- متقاضي بايد بر اساس ظرفيت کاري مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايد. بديهي است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي ضبط خواهد شد .

۵- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

۶- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .

٧- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار ميباشد .

٨- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري همدان موضوع ماده ١٠ آيين نامه معاملا تي شهرداري ميباشد .

٩-تضمين افرادي که در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کميسيون معاملات مسترد مي گردد.

* بديهي است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

١٠- اعتبار پروژه از محل درآمدهاي عمومي شهرداري همدان تامين و به صورت٢٠درصداسناد خزانه اسلامي به سررسيد پايان سال١٣٩٧ ، ۵٠  درصدواگذاري زمين و ملک و٣٠ درصد تهاترمالي(شامل : عوارض پروانه ساختماني وجرايم کميسيون ها) ،به روش زير قابل پرداخت مي باشد :

         *املاک و اراضي که پس ازطي مراحل مزايده به نحوي که پيمانکار مکلف به شرکت در مزايدات شهرداري بوده و در صورت  برنده شدن به ميزان مبلغ معامله از مطالبات وي کسر و در غير اينصورت شهرداري اختيار خواهد داشت از محل انجام اين مزايده مطالبات پيمانکار را پرداخت نمايد ( در صورتي که پيمانکار  در مزايدات شرکت نکند پيمانکار ادعايي در خصوص  اين گونه مطالبات نخواهد داشت و ميبايستي با منابع مالي خود نسبت به انجام پروژه اقدام نمايد.)

١١-ارزيابي توانمندي فني،بازرگاني ومالي پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط کميسيون پاکت پيشنهاد قيمت بازگشايي خواهد شد.

١٢- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمي گيرد.

١٣- زمان و مکان بازگشايي پاکت ها مورخ  ٢٢/۴/٩۶ ساعت ١٧در  شهرداري مرکزي خواهد بود .(حضور نمايندگان پيمانکاران در اين جلسه بلامانع است)

١۴- براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٢۵١٣٨١۵-٠٨١ تماس حاصل نماييد ،ضمنا جهت اطلاع از ساير شرايط تکميلي به اسناد مناقصه مراجعه گردد.

١۵- ضمناً مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذير ميباشد .

 

رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه

(ريال)

مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

رتبه پيمانکار

مبلغ تضمين انجام تعهدات (ريال)

١

پياده راه سازي خيابان اکباتان

۶۴٨/٨٩٣/٩١٣/۵٩

 

۵ ماه

١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠

حداقل پايه چهار حقوقي ابنيه

پنج درصد کل مبلغ پيمان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۶/٠۴/١۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۴/٢١  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/١۵ تعداد بازدیـد : ١٠٠٧ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٧ کاربران آنلاین :
۸۴۴,۷۲۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان