چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷   |   Wed January 16, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/٢٨ تعداد بازدیـد : ٩١٢ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري پروژه عمراني

 

 شهرداري همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ٣۶٠۴٩٨/١١/٧٠ مورخ ١٧/٢/٩۶ شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاري پروژه عمراني زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط اقدام نمايد لذا از پيمانکاران داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١۵ روز تا تاريخ (٩/۵/٩۶) به آدرس : همدان ،  ميدان ماليات – انتهاي ٣٠ متري عمار – معاونت امور زير بنايي و حمل و نقل شهري شهرداري همدان مراجعه نمايند./mo١٠٢۶٩/ک/١٩/۴/٩۶

خلاصه شرايط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداري مرکزي همدان واقع در آرامگاه بوعلي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ١۵ روز تا تاريخ (٩/۵/٩۶) خواهد بود .

٢- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد .

٣- مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي يا واريز نقدي که ميبايستي به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداري همدان نزد بانک شهر شعبه خواجه رشيد واريز گردد ميباشد.

۴- متقاضي بايد بر اساس ظرفيت کاري مورد تاييد از طرف سازمان برنامه و بودجه ، قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايد بديهي است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي ضبط خواهد شد .

۵- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد .

۶- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد .

٧- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار ميباشد .

٨- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري همدان موضوع ماده ١٠ آيين نامه معاملاتي شهرداري ميباشد .

٩- سپرده افرادي که در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کميسيون معاملات مسترد مي گردد.

١٠- بديهي است حين انعقاد قرارداد به ميزان تعيين شده در جدول ذيل به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١١-اعتبار پروژه از محل درآمدهاي عمومي شهرداري همدان تأمين و به صورت ١٠٠% تهاتر با املاک و اراضي به شرح ذيل خواهد بود پيمانکار مکلف به شرکت در مزايدات املاک و اراضي شهرداري بوده و در صورت برنده شدن به ميزان مبلغ معامله از مطالبات وي کسر و در غير اينصورت شهرداري اختيار خواهد داشت از محل انجام اين مزايده مطالبات پيمانکار را پرداخت نمايد.

١٢- به اين پيمان پيش پرداخت و تعديل تعلق نمي گيرد.

١٣- زمان و مکان بازگشايي پاکت ها مورخ ١١/۵/٩۶ ساعت ١٧ بعد از ظهر در شهرداري مرکزي خواهد بود .

١۴- براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠١٩٨٧ -٠٨١تماس حاصل نماييد .

١۵- مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذير ميباشد .

١۶- جهت کسب اطلاعات تکميلي و ساير شرايط به اسناد مناقصه مراجعه شود.

 

رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه

(ريال)

محل تامين اعتبار

مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

رتبه

مبلغ تضمين انجام تعهدات

١

اجراي اسکلت بتني فرهنگسراي سردار همداني تا ارتفاع دو سقف  

۵٢٩/٢۴٢/٩۵۶/۴

داخلي‌شهرداري

۶ماه

٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠

پنج حقوقي ابنيه

۵% کل مبلغ پيمان

 

     معاونت امور زيربنايي و حمل و نقل شهري

 

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۶/٠۴/٢٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/٠۵/٠٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠۴/٢٨ تعداد بازدیـد : ٩١٢ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۶۴ کاربران آنلاین :
۶۰۸,۳۶۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان