یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷   |   Sun September 23, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٢۵ تعداد بازدیـد : ٢٨۵ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
   موضوع آگهی:  فضای سبز
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی

 

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان برای مدت یک سال از تاریخ  ٩۶/١٢/١ لغایت٩٧/١١/٣٠  با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقي اقدام نمايد.

 

١-       مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي مي باشد  ضمنا" حساب شماره ٠١١١١١۴٠٧٣٠٠٩ نزد بانك ملی شعبه شهرداری  جهت واريز اعلام مي گردد .

٢-       متقاضیان می توانند از مورخ ٩۶/١٠/٢۵ لغایت ٩۶/١١/٧ جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

٣-       متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ ٩۶/١١/٧ تحویل دبیرخانه سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان نمایند.

۴-       داشتن حد اقل ٢ سال سابقه تولید و پرورش گل و گیاه جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

۵-       گونه های تحویل شده می بایست دارای خلوص ژنتیکی مورد نظر در دفترچه پیمان بوده و عاری از آفات، بیماریها و علفهای  هرز باشند.

۶-       عواقب ناشی از ورود هر گونه آفت یا بیماری همراه گونه های وارد شده به استان به عهده فروشنده می باشد و سازمان مسئولیتی در قبال آن ندارد.

٧-       گونه های تحویل شده می بایست فاقد هر گونه خسارات فیزیولوژیکی در ریشه و اندام هوایی باشند و از لحاظ شکل ظاهری مورد تأئید کارشناسان سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان قرار گیرند.

٨-       مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد  .

٩-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

١٠-   کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

١١-   زمان قرائت پیشنهادها روز یکشنبه مورخ ٩۶/١١/٨ ساعت ١٠ صبح درمحل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان خواهدبود.

١٢-   سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 

١٣-   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ویابه سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید.

١۴-   شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان می باشد.

١۵-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

١۶-   کلیه پرداختهای صورت وضعیتهای ارسالی از محل ماده ١۶ شهرداری همدان صورت می پذیرد.

 

رديف

نام پروژه

نوع گونه های گیاهی مورد نیاز

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه یک

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن(مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان

(از محل ماده ١۶)

۴۵٠٠٠٠٠٠٠

٢

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه دو

درخت، درختچه، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذرچمن (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان

(از محل ماده ١۶)

٢٢٠٠٠٠٠٠٠

٣

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه سه

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن( مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان

(از محل ماده ١۶)

٢٧٠٠٠٠٠٠٠

۴

كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبزمنطقه چهار

درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر چمن (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان

(از محل ماده ١۶)

٣٠٠٠٠٠٠٠٠

 

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩۶/١٠/٢۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩۶/١١/٠٧  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٢۵ تعداد بازدیـد : ٢٨۵ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٧ کاربران آنلاین :
۵۸۰,۳۶۶ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان