پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷   |   Thu July 19, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٢/٢٢ تعداد بازدیـد : ١۶٣ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه سه
   موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -اجرای پروژه در سطح منطقه سه

 

             شهرداری منطقه سه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ  ٠٣ / ٠٣ /٩٧  به آدرس: همدان، خیابان شهدا، میدان شهید مفتح ،شهرداری منطقه سه– واحد فنی و مهندسی مراجعه نمایند .

خلاصه شرایط شرکت در مناقصه

١- حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه سه ازتاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ ٩٧/٠٣/٠٣ خواهد بود.

٢- محل اخذ اسناد مناقصه از امور قراردادها ، واحد فنی و مهندسی شهرداری منطقه سه همدان خواهد بود.

٣- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

۴- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره حساب ٧۴٠١١١٣٣٣١٣٣٣٢ شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ایران شعبه شهدا واریز گردد.

۵- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .

۶- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

٧- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

٨- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

٩- پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

١٠- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ١٠ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

١١- لازم به ذکر است هنگام تحویل اسناد داشتن رتبه مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشد (کلیه صفحات مدارکی که در داخل پاکت (ب) قرار می گیرند حتماً باید با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرین تغییرات شرکت باشد)

١٢- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان ١٠% کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

١٣-نحوه پرداخت: کل مبلغ به صورت تهاتر، شامل واگذاری ملک یا تهاتر با سایر مناطق و یا صدور مجوز و .....  می باشد و پیمانکار می بایست روال اداری آن  را که شامل شرکت نمودن در مزایده و....... می باشد، را  طی نماید.

١۴- به پروژه های ذکر شده هیچگونه تعدیل و پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

١۵- تاریخ تحویل پاکتها به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ   ٩٧/٠٣/٠٣ می باشد.

١۶- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ   ٠۶ /  ٠٣ /٩٧  ساعت  ١٧ در شهرداری مرکزی خواهد بود.(حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بلامانع است)

١٧- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٣٢۶٧٧۴١٣-٠٨١تماس حاصل نمایید.

١٨- ضمناًٌ مشاهده اطلاعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد.

 

 

 

نام پروژه

مرحله

مبلغ برآورد(ریال)

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

رتبه پیمانکار

محل تامین اعتبار

١

دیوار کشی رودخانه صفری

اول

٣۵٠٠٨٠٣٧٠

٨ ماه

١٧۵١٠٠٠٠٠

بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-

پایه دو شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه  همدان

٢

پیاده رو سازی بلوار آیت الله تالهی

اول

۴۴٩٠٩٢٣٣٠۵

۶ ماه

٢٢۵٠٠٠٠٠٠

بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-

پایه یک شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه  همدان

٣

پیاده رو سازی خیابان آزادگان

اول

۴۵٨٣٢١۶٨٣٠

٧ ماه

٢٣٠٠٠٠٠٠٠

بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-

پایه یک شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدان

۴

زیرسازی و جدول گذاری معبر ٣۵ متری خضر

اول

١٨۶٧٣۵۶١١٧۴

٨ ماه

٩٣۴٠٠٠٠٠٠

بانک مهر ایران شعبه شهدا

 

پنج ابنیه(حقوقی)

 

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدان

۵

پوشش رودخانه پشت فرهنگسرا

اول

٢٢٨١٨٠٠٨۴٨

٨ ماه

١١۴١٠٠٠٠٠

بانک مهر ایران شعبه شهدا

پنج ابنیه(حقوقی)-

پایه سه شخص حقیقی

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدان

 

 

 

                                                                                                             شهرداری منطقه سه

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٧/٠٢/٢٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٣/٠٣  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٢/٢٢ تعداد بازدیـد : ١۶٣ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٣ کاربران آنلاین :
۵۵۹,۹۹۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان