جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷   |   Fri November 16, 2018  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٢٩ تعداد بازدیـد : ١٧١ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  معاونت خدمات شهری
   موضوع آگهی:  سایر
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري محدوده و حريم شهري مناطق چهارگانه

 

شرايط شرکت در مناقصه :

١- حداکثر مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد و اوراق مناقصه تا پايان وقت اداري روز يکشنبه  ٠٧/ ٠۵ / ١٣٩٧ خواهد بود.

٢- محل تحويل اسناد شرکت در مناقصه دبيرخانه شهرداري همدان مي­باشد.

٣- پيشنهاددهندگان بايد مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را  به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر شعبه خواجه­رشيد به نام شهرداري همدان واريز و يا ضمانت­نامه بانکي معتبر قابل تمديد اخذ نموده و فيش واريز نقدي و يا ضمانت­نامه بانکي را در پاکت الف قرار داده و تسليم نمايد. به پشنهاداتي که مبلغ آن کمتر از مبلغ فوق باشد و يا به صورت چک عادي و يا ساير طرق پرداخت، صادر شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. (مبلغ مذکور جهت شرکت در مناقصه يکي از  مناطق شهرداري همدان مي­باشد؛ لذا در صورت تمايل به شرکت در مناقصه مناطق چهارگانه مي­بايست به ازاي شرکت مناقصه هر منطقه اين مبلغ بصورت جداگانه واريز گردد).

۴- شهرداري همدان در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات مختار مي­باشد.

۵- به پيشنهادات فاقد سپرده لازم، مشروط، مبهم و مخدوش و همچنين به پيشنهادهايي که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶- کليه هزينه ­هاي آگهي بر عهده برنده مناقصه مي­باشد.

٧- شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري مي­باشد.

٨- اعتبار پروژه از محل درآمد داخلي شهرداري مي­باشد.

٩- زمان و مکان بازگشايي پاکت­ها در روز دوشنبه مورخ ٨/ ٠۵/ ١٣٩٧ ساعت ١٢ ظهر در شهرداري مرکزي خواهد بود.

١٠- براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٢۶۶٣٠۴٣ تماس حاصل فرماييد.

١١- جهت کسب اطلاعات و جزئيات و توضيحات تکميلي و ساير شرايط به اسناد مناقصه مراجعه نماييد.

١٢- مشاهده اطلاعيه فوق در سايت شهرداري همدان به آدرس www.hamedan.ir امکان­پذير مي­باشد.

١٣- پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را در سه پاکت «الف» «ب» «ج» و هر سه پاکت را در داخل يک پاکت لاک و مهر شده قرار داده و تا پايان وقت اداري ٠٧/ ٠۵/ ١٣٩٧ به آدرس همدان، آرامگاه بوعلي سينا، دبيرخانه شهرداري همدان تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

پاکت الف شامل: فيش واريز نقدي بعنوان سپرده شرکت در مناقصه مطابق با مبالغ مذکور در جدول ذيل به نام شهرداري همدان و يا ضمانت­نامه بانکي معتبر.

پاکت ب شامل: شرايط شرکت در مناقصه به انضمام قرارداد مهر و امضاء شده و مدارک مربوط به اشخاص حقوقي شامل – اساسنامه – آخرين تغييرات مربوط به ثبت شرکت و دارندگان امضاء مجاز، اسناد هويت امضاءکنندگان مجاز، تاييديه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛

پاکت ج شامل : فرم تکميل شده قيمت.

١۴- نتيجه مناقصه مزبور حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از قرائت پيشنهادها کتباً به برنده مناقصه ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مناقصه تا ٧ روز کاري به استثناي ايام تعطيل پس از ابلاغ، حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري همدان ضبط و معامله به طريق مذکور با رعايت مقررات و آئين­نامه معاملات با نفر دوم انجام خواهد شدو هرگاه نفر دوم هم از انعقاد قرارداد به طريق مذکور خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري همدان ضبط خواهد شد. 

١۵- سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد مي­گردد. سپرده ساير پيشنهاددهندگان نيز پس از تعيين برندگان اول دوم مسترد مي­گردد.

١۶- مدت و محل موضوع مناقصه و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي که برنده مناقصه در انجام تعهدات يا پرداخت مبلغ کلا يا بعضاَ تاخير نمايد و ساير شرايط طبق شرايط مندرج در پيش­نويس قرارداد خواهد بود.

 

رديف

نام پروژه

شهرداري منطقه

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

مدت پيمان

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

درصد تضمين انجام  تعهدات

١

امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري

يک

٢۵٢٨٢۴٧۶٢٩۶

١٢ ماه

١٢۶۴١٢٣٨١۵

۵ درصد کل مبلغ پيمان

٢

امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري

دو

١٩۴۴۵٢٩٨۴١۶

١٢ماه

٩٧٢٢۶۴٩٢٠

 

۵ درصد کل مبلغ پيمان

٣

امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري

سه

١۶٨٣۶١٢٢٨۶۴

١٢ماه

٨۴١٨٠۶١۴٣

۵ درصد کل مبلغ پيمان

۴

امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري

چهار

١٩٧۵٩۴٨١١٩٢

١٢ماه

٩٨٧٩٧۴٠۶٠

۵ درصد کل مبلغ پيمان

 

معاونت خدمات شهري شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٧/٠۴/٢٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠۵/٠٧  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠۴/٢٩ تعداد بازدیـد : ١٧١ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٨ کاربران آنلاین :
۵۹۳,۷۲۷ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان