یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹   |   Sun August 9, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٨/١٣ تعداد بازدیـد : ۶۵۵ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
   موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -اجاره تعدادي از ايستگاه هاي عرضه ميوه و تره بار همشهري

 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان بر اساس مصوبات مورخ ١/٧/٩٧ جلسه هيئت مديره در نظر دارد بهره برداري تعدادي از ايستگاههاي عرضه ميوه و تره بار همشهري را بصورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي از  طريق مزايده با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.

خلاصه شرايط شرکت در مزايده:

١-       مبلغ تضمين شرکت در مزايده مذکور بصورت واريز نقدي، ضمانتنامه بانکي، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد. ضمناً حساب شماره ٣-٣۴۵١۶٢۵-١١-٧۴٠٨ نزد بانک قرض الحسنه مهر ايران  شعبه رسالت بنام سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري همدان جهت واريز نقدي اعلام ميگردد. 

٢-       متقاضيان مي بايستي پيشنهادات خود را در پاکت هاي الف- ب- ج  بصورت دربسته ممهور شده تنظيم و حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ ٩٧/٨/٢٠ به دبيرخانه سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي واقع در ميدان پيشاهنگي- بلوار ولايت - روبروي کلانتري ١۵ رسالت- ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيک – طبقه اول تحويل نمايند.

٣-       متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به امور قراردادهاي سازمان واقع در آدرس فوق مراجعه نمايند.

۴-       متقاضيان شرکت کننده در مزايده نبايد منع قانوني شرکت در معاملات دولتي داشته باشند.

۵-       چنانچه برنده اول مزايده ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاريخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مزايده وي به نفع سازمان ضبط و به ترتيب در خصوص نفرات دوم و سوم نيز به همين روش اقدام مي گردد.

۶-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز، به همين منوال عمل خواهد شد.

٧-       سپرده افرادي که در مزايده برنده نشده اند بجز نفرات  اول، دوم و سوم حداکثر تا پانزده روز مسترد خواهد شد.

٨-       مستأجر (بهره بردار) مي بايستي معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمين حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي بحساب سازمان واريز و يا بصورت ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بعنوان سپرده به سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي تحويل نمايد.

٩-       زمان برگزاري کميسيون معاملات روز دوشنبه ساعت ٩ صبح مورخ ٢١/٨/٩٧ در محل دفتر سازمان انجام خواهد شد.

١٠-   مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد.

١١-   مزايده گذار (سازمان) در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

١٢-   کليه هزينه هاي درج آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

١٣-   ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج گرديده است.

١۴-   جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ١-٣٨٢۴۴۴۴٠ تماس حاصل فرمائيد.

١۵-   ضمناً مشاهده اطلاعيه فوق در پورتال شهرداري همدان به آدرس: www.Hamedan.ir امکانپذير مي باشد.

 

روابط عمومي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي

   شهرداري همدان

 
 

 

ليست ايستگاههاي عرضه ميوه و تره بار همشهري

 

 

عنوان مزايده

مبلغ پايه (ريال)

مدت واگذاري

مبلغ تضمين شرکت در مزايده (ريال)

موقعيت

واگذاري بهره برداري از ايستگاه همشهري کد ١ بصورت اجاره

ماهيانه ٢٢٠٠٠٠٠٠

دوسالانه ۵٢٨٠٠٠٠٠٠

دو سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

٣٠٠٠٠٠٠٠ ريال

جاده فقيره

واگذاري بهره برداري از ايستگاه همشهري کد ٢ بصورت اجاره

ماهيانه ٢۵٠٠٠٠٠٠

دوسالانه ۶٠٠٠٠٠٠٠٠

دو سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

 

٣٠٠٠٠٠٠٠ ريال

انتهاي بلوار کاج

واگذاري بهره برداري از ايستگاه همشهري کد ۴  بصورت اجاره

 

ماهيانه ٨٠٠٠٠٠٠

دوسالانه ١٩٢٠٠٠٠٠٠

دو سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

 

١٠٠٠٠٠٠٠ ريال

چهارراه عمار

واگذاري بهره برداري از ايستگاه همشهري کد ۵  بصورت اجاره

 

ماهيانه ٢۵٠٠٠٠٠٠

دوسالانه ۶٠٠٠٠٠٠٠٠

دو سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

 

٣٠٠٠٠٠٠٠  ريال

پارک اعتماديه

واگذاري بهره برداري از ايستگاه همشهري کد ۶  بصورت اجاره

ماهيانه ١۴٠٠٠٠٠٠

دوسالانه ٣٣۶٠٠٠٠٠٠

دو سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

 

٣٠٠٠٠٠٠٠  ريال

بلوار مطهري

واگذاري بهره برداري از ايستگاه همشهري کد ١۵  بصورت اجاره

ماهيانه ۶٠٠٠٠٠٠

دوسالانه ١۴۴٠٠٠٠٠٠

دو سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

 

١٠٠٠٠٠٠٠  ريال

مسکن مهر اميد اکباتان

 

روابط عمومي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي

   شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٧/٠٨/١٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/٠٨/٢٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٨/١٣ تعداد بازدیـد : ۶۵۵ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢۶ کاربران آنلاین :
۷۸۵,۱۴۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان