یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸   |   Sun December 8, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/١٢ تعداد بازدیـد : ٢٣۶ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
   موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی فراخوان -طراحي، ساخت، نصب و بهره برداري غرفه هاي پياده راه اکباتان

 

 

سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان به استناد مصوبه شوراي سازمان به تاريخ ٢۴/٠۴/٩٧وهيات مديره مورخ ١۶/١٠/٩٧ در نظر دارد طراحي، ساخت، نصب و بهره برداري غرفه هاي پياده راه اکباتان را با شرايط مندرج در فراخوان ، به روش سرمايه گذاري B.O.L.T (ساخت، بهره برداري،اجاره ، انتقال) از طريق فراخوان عمومي طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد فراخوان ، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، با بهره گيري از سامانه تدارکات setadiran.ir)) با شماره  فراخوان ۵٠٩٧٠۵٠٣۴٧٠٠٠٠٠۴ به صورت الکترونيکي واگذار نمايد

 ١.       ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان درج گرديده است. برگزاري فراخوان  صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ميباشد وکليه مراحل فرايند فراخوان  و دريافت اسناد وپرداخت تضمين شرکت در فراخوان ،ارسال پيشنهاد طول دوران مشارکت واطلاع از وضعيت برنده بودن در  فراخوان از اين طريق امکان پذير مي باشد 

٢.       متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را در پاکتهاي (الف . ب) بصورت در بسته و ممهور شده تنظيم و حداکثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ٩٧/١٢/٢٠ به دبيرخانه سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان واقع در بلوار ارم تالار قرآن طبقه اول ساختمان اداري سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان مراجعه وتحويل نمايند. 

٣.       شرکت کنندگان مي بايست جهت شرکت در فراخوان مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ ٢٠٠ريال در قالب ضمانت نامه بانکي (به نام سازمان سرمايه گذاري) / اوراق مشارکت / اسناد خزانه در پاکت الف تحويل و يا بصورت نقدي به حساب سپرده سازمان سرمايه گذاري به شماره حساب ٠١٠٠٨٢۶٩٨٢٢٧٣ نزد بانك شهرشعبه مرکزي واريز نمايند

۴.       برنده فراخوان بر اساس کمترين پيشنهاد به لحاظ مدت  که مبناي آن طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري ميباشد  تعيين خواهد  گرديد

۵.        مبلغ اجاره بهاي دوران مشارکت در سال اول ماهيانه ۶٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ميباشد که هر ساله به ميزان ١۵ درصد افزايش ميابد .

۶.       متقاضيان شرکت در فراخوان نبايد منع قانوني  شرکت در معاملات دولتي داشته باشند.

٧.       زمان بازگشايي پاکتها در روز سه شنبه مورخ ٩٧/١٢/٢١ رأس ساعت ١١ صبح در محل سالن جلسات شهرداري همدان مي باشد.

٨.       زمان بررسي پيشنهادات ، ارزيابي مدارک ارسالي و اعلام برنده فراخوان حد اکثر ظرف مدت هفت روز کاري پس از تاريخ مندرج در بند٧ مي باشد.

٩.       مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه پس از گشايش پاکات مي باشد.

١٠.    شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .

١١.    ارائه مدارک بمنزله قبول کليه شرايط مندرج در اسناد بوده و هيچگونه حقي براي شرکت کنندگان ايجاد نخواهد کرد.

١٢.    چنانچه برنده اول ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاريخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در فراخوان وي بنفع سازمان ضبط و در خصوص نفر دوم نيز به همين روش اقدام مي گردد .

١٣.    در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز سپرده وي به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

١۴.    مدارک شامل پاکت الف : تضمين شرکت در فراخوان - پاکت ب :  مجموعه اسناد فراخوان و مدارک مثبته و مشخصات فني درخواست شده در اسناد مذکور

١۵.    به اسنادي که فاقد تضمين شرکت در فراخوان / مخدوش / فاقد مهرو امضاء / فاقد اعتبار بوده و يا پس از مهلت اعلام شده تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١۶.    برنده فراخوان مي بايستي معادل ١٠ درصد کل مبلغ قرارداد را بمنظور تضمين حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي به حساب سپرده سازمان به شماره حساب ٠١٠٠٨٢۶٩٨٢٢٧٣ نزد بانك شهرشعبه مرکزي واريز و يا بصورت ضمانت نامه بانکي يا اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بعنوان سپرده تحويل نمايد.

١٧.    کليه هزينه هاي درج آگهي و کارشناسي رسمي و مشاورطراحي و نظارت در حين ساخت بر عهده برنده فراخوان مي باشد.

١٧      کليه اطلاعات موارد فراخوان  شامل مشخصات ،شرايط ونحوه اجرا دربرد اعلان عمومي سامانه ستاد  قابل بررسي وانتخاب ميباشد علاقمندان به شرکت درفراخوان  ميبايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي الکترونيکي (توکن )با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند

١٨      مرکز پشتيباني وراهبردي سامانه : ٠٢١۴١٩٣۴

١٩      اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه(ir.setadiran. ww) بخش ثبت نام /پروفايل فراخوان گذار موجود است

٢٠      متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠٢٠١٨و- ٠٨١ تماس حاصل فرمايند.ضمناً مشاهده آگهي فوق در پورتال سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري همدان به آدرس Investment.hamedan.ir    امكان پذير مي باشد.

 

 

 سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري همدان

١.        

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٧/١٢/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١٢/٢٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/١٢ تعداد بازدیـد : ٢٣۶ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٩ کاربران آنلاین :
۶۹۲,۶۳۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان