یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸   |   Sun December 8, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/١٨ تعداد بازدیـد : ٢۴۴ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خريد و نصب و راه اندازي ۴ دستگاه چيلر

 

 

سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری شهرداري همدان در راستاي اجراي مصوبات شوراي سازمان ، در نظر دارد خريد  و نصب و راه اندازي ۴ دستگاه چيلر جهت پروژه سينا  را از طريق مناقصه عمومي با شرايط زير خريداري نمايد .

 

 

 

رديف

عنوان

تعداد

كد/ واحد

آدرس

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

١

خريدچيلرهوا خنك با ظرفيت١٠٠ تن تبريد واقعي اسكرو

۴

دستگاه

همدان – ميدان آرامگاه بوعلي سينا مجتمع سينا

١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠

٢

نصب و راه اندازي چيلرهوا خنك با ظرفيت١٠٠ تن تبريد واقعي اسكرو

۴

دستگاه

همدان – ميدان آرامگاه بوعلي سينا مجتمع سينا

١۵٠/٠٠٠/٠٠٠  

 

 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری  شهرداري همدان

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبير خانه سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (٩٧/١٢/١٨)  لغايت ساعت ١۴ روز سه شنبه مورخ ( ٩٧/١٢/٢٨ ) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت ١۶روزسه شنبه مورخ  ٩٧/١٢/٢٨ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مناقصه شركت نمايند.

تبصره ۵: شرايط پرداخت قيمت موضوع مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است و محل اعتبارات آن از منابع داخلي مي باشد.   

تبصره ۶ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٧ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٨ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ٩: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفرينی فضاهای شهری شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از اتمام زمان گارانتي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ١٠ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٧/١٢/١٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٧/١٢/٢٨  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/١٨ تعداد بازدیـد : ٢۴۴ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٧٨ کاربران آنلاین :
۶۹۲,۵۶۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان