پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸   |   Thu December 12, 2019  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/٢۵ تعداد بازدیـد : ٢١٠ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خريد قير مورد نياز كارخانه آسفالت

 

 

سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در راستاي اجراي مصوبات شوراي سازمان در نظر دارد قيرPG ۶۴-٢٢ پالايشگاهي مورد نياز كارخانه آسفالت به ميزان ۵٠٠٠ تن و قيرMC  به ميزان ٨٠٠ تن را از طريق مناقصه با شرايط زير خريداري نمايد:

شرايط فني : قير خالص مورد نظر از نوعPG ۶۴-٢٢ پالايشگاهي وMCبوده واز بابت استانداردهاي مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد .

نحوه پرداخت : منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت به صورت ذيل مي باشد  :

١-       به صورت تبديل تعهد(بااستناد به ماده ٢٩٢ قانون مدني) با املاك سازمان از طريق شركت در مزايده مربوط به آن مي باشد.

٢-       به صورت تبديل تعهد با بدهي به شهرداري هاي مناطق و شهرداري ستاد از بابت اخذ پروانه ساختماني و يا ساير بدهي ها .

٣-       به صورت اوراق اسلامي يا اوراق تسويه دولتي كه مطابق با درصد ها و پيشرفت تخليه قير قابل محاسبه وپرداخت است .

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

١-       مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ ريال (يك ميليارد ريال ) مي باشد  كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه در اسناد مناقصه در پاكت الف و به صورت لاك و مهر شده به دستكاه مناقصه گذار تسليم شود .

٢-       محل دريافت اسناد و ارائه‌ پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ونمابر:٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١ 

٣-       مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( ٢۵/١٢/١٣٩٧ )  لغايت ساعت ١۴ روز شنبه مورخ(١٧/٠١/١٣٩٨ ) مي باشد.

۴-       زمان وتاريخ بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت١٢روز يكشنبه مورخ ١٨/٠١/١٣٩٨ مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

۵-       مدارك شامل : تضمين ( پاكت الف) ـ مشخصات فني ، اسناد مناقصه ( پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تبصره ۵ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ۶: ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل ١٠% مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه مي باشد.

ضمنا‌‍" متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان موجود مي باشد.

 

www.civil.hamedan.ir

 

روابط عمومي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٧/١٢/٢۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠١/١٧  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٢/٢۵ تعداد بازدیـد : ٢١٠ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2019  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٣ کاربران آنلاین :
۶۹۴,۱۵۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان