چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۴/١۵ تعداد بازدیـد : ۶٠١ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
   موضوع آگهی:  سایر
 
تجدید آگهی  
آگهی مناقصه -احداث دو نیروگاه ٧ مگاواتی انرژی خورشیدی

 

   شهرداری همدان با نمایندگی سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداری همدان به استناد مصوبه شوراي سازمان به تاريخ ٩٧/۴/٢۴ وهیات مدیره مورخ ٩٧/١٢/٧در نظر دارد احداث دو نیروگاه ٧ مگاواتی انرژی خورشیدی را با شرايط مندرج در فراخوان ، به روش سرمایه گذاری B.O.T(ساخت، بهره برداری،انتقال) از طریق فراخوان عمومی طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد فراخوان ، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، واگذار نماید.

١)       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان درج گردیده است.

٢)       متقاضیان می بایست تضمین شرکت درفراخوان رادر پاکت (الف) وسایر اسناد فراخوان ومشخصات فنی مهر وامضاء شده در پاکت (ب) وپیشنهاد قیمت در پاکت(ج) بصورت در بسته و ممهور شده تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ٩٨/۴/١٣ به دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان واقع در بلوار ارم تالار قرآن طبقه اول ساختمان اداری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان مراجعه وتحویل نمایند.

٣)       شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در فراخوان مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ ۵٠٠ریال در قالب ضمانت نامه بانکی (به نام سازمان سرمايه گذاري) / اوراق مشارکت / اسناد خزانه که حداقل دارای ٣ ماه اعتبار باشد در پاکت الف تحویل و یا بصورت نقدی به حساب سپرده سازمان سرمايه گذاري به شماره حساب ٠١٠٠٨٢۶٩٨٢٢٧٣ نزد بانك شهرشعبه مرکزي واریز نمایند

۴)       برنده فراخوان بر اساس بیشترین پیشنهاد به لحاظ درصد قدر السهم سازمان که مبنای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره ٩٨٢١١ مورخ٩٨/٣/٢٢ به میزان ٣.٩ درصد میباشد. 

۵)       هزینه ساخت ، نصب و راه اندازی نیروگاه طبق نظرکارشناسی رسمی به شماره١٠١/٩٨ مورخ ٩٨/٣/٢٢ به مبلغ ٩٢٠.٢۵٧.۵٠٠.٠٠٠ ریال می باشد و ارزش آورده سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان شامل زمین و آماده سازی (تسطیح و جاده دسترسی)  طبق نظر کارشناس رسمی به شماره ٩٨٢١١ مورخ ٢٢/٣/٩٨ به مبلغ ٣۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد.

۶)        طول دوران مشارکت بر اساس قرار داد خرید تضمین برق ارائه شده توسط سازمان انرژی های تجدید پذیر ( ساتبا ) به مدت ٢٠ سال شمسی می باشد

٧)       متقاضیان شرکت در فراخوان نباید منع قانونی  شرکت در معاملات دولتی داشته باشند.

٨)       زمان بررسی پیشنهادات ، ارزیابی مدارک ارسالی و اعلام برنده فراخوان حد اکثر ظرف مدت هفت روز کاري پس از تاریخ مندرج در بند٨ می باشد.

٩)   مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه پس از گشایش پاکت ها می باشد.

١٠)   شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

١١)   ارائه مدارک بمنزله قبول کلیه شرایط مندرج در اسناد بوده و هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد.

١٢)   نانچه برنده اول ظرف مدت حداکثر ٧ روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در فراخوان وی بنفع سازمان ضبط و در خصوص نفر دوم نیز به همین روش اقدام می گردد .

١٣)   در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیزبعد ازیک هفته سپرده وي به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

١۴)   مدارک شامل پاکت الف : تضمین شرکت در فراخوان - پاکت ب :  مجموعه اسناد فراخوان و مدارک مثبته و مشخصات فنی درخواست شده در اسناد مذکور لازم به ذکر است پاکت (ج) شامل پیشنهاد قیمت درصورت نقص در پاکت های الف وب بازگشایی صورت نخواهد پذیرفت همچنین درصورت نقص در اسناد ومدارک پاکت های ب وج بازگشایی صورت نمی پذیرد.

١۵)   به اسنادی که فاقد تضمین شرکت در فراخوان / مخدوش / فاقد مهرو امضاء / فاقد اعتبار بوده و یا پس از مهلت اعلام شده تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

١۶)   برنده فراخوان می بایستی معادل ١٠ درصد مبلغ قدرالسهم یکسال سازمان در طول دوران مشارکت را بمنظور تضمین حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی به حساب سپرده سازمان به شماره حساب ٠١٠٠٨٢۶٩٨٢٢٧٣ نزد بانك شهرشعبه مرکزي واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بعنوان سپرده تحویل نماید.

١٧)   کلیه هزینه هاي درج آگهی و کارشناسی رسمي بر عهده برنده فراخوان می باشد.

١٨)   متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨٢٠٢٠١٨و- ٠٨١ تماس حاصل فرمايند.ضمناً مشاهده آگهي فوق در پورتال سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري همدان به آدرس Investment.hamedan.ir    امكان پذير مي باشد.

  

١.       سازمان سرمایه گذاری

و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٨/٠۴/١۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠۴/٢٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠۴/١۵ تعداد بازدیـد : ۶٠١ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۵ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۲۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان