شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹   |   Sat June 6, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٧/٢١ تعداد بازدیـد : ٢٧٨ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش املاک

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش املاک مشروح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط در مزایده شرکت نمایند.

 

ردیف

کاربری

پلاک ثبتی

موقعیت

مساحت مترمربع

کل قیمت کارشناسی به ریال

مبلغ سپرده به ریال

آدرس

١

زمین مسکونی

٩۵۴٧ /  ٣١  /  ٩

معبر٣۵متری و٨متری شمالی

٢۶۶ / ١٢

۴٧٩٠١۶٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

جاده چشین، بالاتر از دو راهی حصار شمسعلی

٢

زمین مسکونی

٩۵۴٨ / ٣١ / ٩

جنوبی- معبر ٨متری

١۵٨  /  ۴۴

٢٢١٨٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

جاده چشین، بالاتر از دو راهی حصار شمسعلی

٣

زمین مسکونی

١٣۴٢٩  /  ١٠

جنوبی- معبر ١٠ متری

٢٠٠

٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بلوار خرمرودی- انتهای کوچه چرچی

۴

زمین مسکونی

١٢١  /  ٩

جنوبی- معبر ١٨ متری

٢۴۵

٧٨۴٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بلوار شاهد- ١٨ متری ارشاد

۵

زمین مسکونی

۵١٠۵  /٣٢١  / ٩

شمالی- معبر ١٠ متری

٢٠٠

٢۴٠٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

نایب احمد- تفکیکی الحسینی

۶

زمین مسکونی

٣٨٢٧  /  ۶٩  / ٩

شمالی- معبر ١٠ متری

٢۵۵

۶٣٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بلوار مطهری- ٢۴ متری بصیرت

 

شرایط شرکت در مزایده :

١- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری  ٩٨/٧/٣٠  تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.

٢-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند.

٣-عواید حاصله از فروش املاک فوق صرفاً جهت تامین مالی پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری ستاد بوده و مطالبات سایر متقاضیان و پیمانکاران که به هر نحوی از شهرداری طلبکار می باشد در صورت برنده شدن در مزایده قابل تهاتر نبوده و می بایست نقداً به حساب شهرداری واریز گردد.

۴- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.

۶-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

٧- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

٨- پیشنهادات رسیده در تاریخ ٩٨/٨/١ ساعت ١٧  در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

 

شهرداری همدان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٨/٠٧/٢١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٧/٣٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٧/٢١ تعداد بازدیـد : ٢٧٨ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۶ کاربران آنلاین :
۷۵۶,۷۶۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان