یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹   |   Sun August 9, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٨/٠٨ تعداد بازدیـد : ٢۵۴ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش ۵ قطعه سرقفلي مغازه

 

شهرداري همدان باستناد مجوزهاي اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش ۵ قطعه سرقفلي مغازه  ازطريق مزايده کتبي اقدام نمايد . متقاضيان مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند .

مشخصات ملک

 

رديف

نوع ملک

مساحت  - متر مربع

کل قيمت کارشناسي به ريال

مبلغ سپرده شرکت در مزايده – به ريال

آدرس ملک

١

سرقفلي مغازه شماره يك بانضمام١٣ متر بالكن در طبقه فوقاني

٧  /  ۶٠

 

١٧٨٩۵٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه همكف پاركينگ طبقاتي

٢

سرقفلي مغازه شماره دو بانضمام٢٠ / ١٧ متر بالكن در طبقه فوقاني

 

 

١٨  /  ٣٠

 

٣٢۴٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه همكف پاركينگ طبقاتي

٣

مغازه شماره ٢۴ طبقه اول و يک باب پارکينگ

١٠١  /  ٠۴ و ٩۶  /  ٣٩ بالکن

٢٩٢۶٠٠٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠٠٠٠٠

پاساژ جهان نما

۴

مغازه شماره ٣٣ طبقه اول و يک باب پارکينگ

٣۶  /  ٠٧و ٣١  /  ٠۶ بالکن

١١۶٠٠٠٠٠٠٠٠

۶٠٠٠٠٠٠٠٠

پاساژ جهان نما

۵

مغازه شماره ۴٩ طبقه دوم و يک باب پارکينگ

۴٢  /  ۶٧

۶۴٠٠٠٠٠٠٠٠

۴٠٠٠٠٠٠٠٠

پاساژ جهان نما

 

شرايط شرکت در مزايده:

١- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واريز و يا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشارکت بي نام و يا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري ٩٨/٨/١٨ تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلي سينا نمايند.

٢-متقاضيان مي بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تکميل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحويل دبيرخانه نمايند.

٣-عوايد حاصله از فروش املاک فوق صرفاً جهت تامين مالي پروژه هاي عمراني در دست اجراي شهرداري ستاد بوده و مطالبات ساير متقاضيان و پيمانکاران که به هر نحوي از شهرداري طلبکار مي باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مي بايست نقداً به حساب شهرداري واريز گردد.

۴- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداري خواهد ماند.

۶-شرکت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاي مالي شهرداري بوده و شهرک کنندگان ملزم به رعايت آن مي باشند.

٧- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

٨- پيشنهادات رسيده در تاريخ ٩٨/٨/١٩ ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 

 

 

شهرداري همدان

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٨/٠٨/٠٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/٠٨/١٨  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٨/٠٨ تعداد بازدیـد : ٢۵۴ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٠ کاربران آنلاین :
۷۸۵,۱۵۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان