چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹   |   Wed January 27, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٠/١٢ تعداد بازدیـد : ۵۴٩ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه سه
   موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -واگذاری زمین در مجتمع کشاورز

 

شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد با توجه به مجوز صادره شهردار همدان نسبت به واگذاری زمینهای ذیل در مجتمع کشاورز طبق مشخصات مشروحه از ‌طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

شرايط :

١- پيشنهاد دهندگان مي‌بايستی ١٠% قيمت پایه را (طبق جدول) به حساب سپرده شهرداري به شماره ١٠٠٨٢٧٠٣٠۴١١ بانك شهر شعبه شریعتی واريز و قبض واريزي را (به همراه سایر مدارک) در پاكت در بسته با اخذ رسيد ظرف مدت ١٠ روز تا ساعت ١۴ مورخ ٩٨/١٠/٢١ به دبيرخانه شهرداري منطقه سه واقع در خیابان شهدا – ميدان مفتح تحويل نمايند.

٢- به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط و ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٣- بهاء املاك فوق بطور يكجا و نقداً از برنده مزايده وصول خواهد شد و مطالبات بستانکاران در این فروش قابل تهاتر نمی باشد.

۴- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

۵-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

۶- قرارداد واگذاری پس از تسويه حساب كامل و طی مراحل قانونی آن انجام خواهد شد.

٧- هرگاه برنده اول از انعقاد قرارداد با شهرداري استنكاف نمايد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظيم مي گردد.

٨- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به  امور مالی شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند.

٩- ضمناً جلسه بازگشایی پاکات در ساعت ١٧ مورخ ٩٨/١٠/٢٢در شهرداری مرکزی همدان واقع در میدان آرامگاه برگزار می گردد.

 

 

شهرداري منطقه سه

 

 

رديف

قطعه

مساحت

قیمت کارشناسی

١٠% قیمت پایه

نوع کاربری

آدرس

١

١١٠

٧٨

۴٨۴٠٠٠٠.٠٠

۴٨۴٠٠٠٠٠٠

تجاری

مجتمع کشاورز

٢

١١١

٧٨

۵١٠٠.٠٠٠٠٠٠

۵١٠٠٠٠٠٠٠

تجاری

مجتمع کشاورز

٣

١١٢

۶٠  /٩۶

٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠

٨٧٠٠٠٠٠٠٠

تجاری

مجتمع کشاورز

۴

١٢۴

١۴/   ۶٩

۴٠١٠٠٠٠٠٠٠

۴٠٠٠٠٠٠٠٠

تجاری

مجتمع کشاورز

۵

١٢۵

۶٩   /  ٩۵

۴٢۶٠٠٠٠٠٠٠

۴٢۶٠٠٠٠٠٠

تجاری

مجتمع کشاورز

۶

١٢۶

٨٨

٧۴٨٠٠٠٠٠٠٠

٧۴٨٠٠٠٠٠٠

تجاری

مجتمع کشاورز

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٨/١٠/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/١٠/٢١  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٠/١٢ تعداد بازدیـد : ۵۴٩ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٩ کاربران آنلاین :
۸۴۴,۷۰۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان