شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹   |   Sat April 4, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٠/١٧ تعداد بازدیـد : ٩۴ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
   موضوع آگهی:  بهره برداری
 
 
آگهی مزایده -واگذاری حق بهره برداری از بازارچه محلی شهروند

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به ۶٢۴ کد ۶ واقع در شهرک فرهنگیان را به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید.

١.       مبلغ تضمین شرکت در مزایده مذکور بصورت واریز نقدی، ضمانتنامه، اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه می باشد. ضمناً حساب                         شماره ٣-٣۴۵١۶٢۵-١١-٧۴٠٨ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان جهت واریز نقدی اعلام می گردد.

٢.       متقاضیان می توانند از مورخ ٩٨/١٠/١٧ لغایت مورخ ٩٨/١٠/٢۴ جهت اخذ اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان  واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند

٣.       متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را در پاکت های الف -ب-ج (ج سه پاکت)بصورت دربسته و ممهور شده تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ٩٨/١٠/٢۴ به دبیرخانه سازمان واقع در میدان پیشاهنگی - بلوار ولایت -روبروی کلانتری ١۵ رسالت -ساختمان معاونت حمل ونقل و ترافیک -طبقه اول تحویل نمایند.

۴.       متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت ١۴:١۵) مورخ تحویل امور قراردادهای سازمان واقع در آدرس فوق نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵.       زمان قرائت پیشنهادات مورخ ٢۵/١٠/٩٨ ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری خواهد بود.

۶.       شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد.

٧.       مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد

٨.       متقاضیان شرکت در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشند.

٩.       چنانچه برنده اول مزایده ظرف مدت ٧ روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط و به ترتیب در خصوص نفرات دوم وسوم نیز به همین روش اقدام میگردد.

١٠.    سپرده افرادی که در در مزایده برنده نشده اند بجز نفرات اول، دوم و سوم حداکثر تا ١۵ روز مسترد خواهد شد.

١١.    سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

١٢.    کلیه هزینه های نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود

١٣.    متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٠٨١٣٨٢۴۴۴۴٢و٠٨١٣٨٢۴۴۴۴٠تماس حاصل نمایند

١۴.    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

١۵.    ضمناً مشاهده اطلاعیه فوق در پورتال شهرداری همدان به آدرس: www.Hamedan.ir امکانپذیر می باشد.

 

 

عنوان مزایده

سال

مبلغ پایه (ریال)

مدت واگذاری

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

موقعیت

واگذاری بهره برداری یکپارچه از بازارچه محلی شهروند کد ۶ بصورت اجاره

اول

ماهیانه ۵٢٠٠٠٠٠٠ ریال

سالیانه ۶٢۴٠٠٠٠٠٠ریال

سه سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

 

١١٠٠٠٠٠٠٠  ریال

شهرک فرهنگیان، جنب پارک باهنر،

 بازارچه محلی شهروند کد ۶

دوم

ماهیانه ۶٠٠٠٠٠٠٠ ریال سالیانه ٧٢٠٠٠٠٠٠٠  ریال

سوم

ماهیانه ۶٩٠٠٠٠٠٠ ریال

سالیانه ٨٢٨٠٠٠٠٠٠  ریال

               

 

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٨/١٠/١٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٨/١٠/٢۴  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٠/١٧ تعداد بازدیـد : ٩۴ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٨ کاربران آنلاین :
۷۳۳,۷۴۰ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان