یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹   |   Sun August 9, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/١١ تعداد بازدیـد : ١١٣ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -عمليات ساماندهی و مرمت جداره خیابان بوعلی پایین ضلع شرقی

 

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظردارد اجراي عمليات ساماندهی و مرمت جداره خیابان بوعلی پایین ضلع شرقی (حدفاصل میدان امام«ره» تا کوچه سریخچال) را ( با برآورد اوليه ٨۴٩/۶٣٨/٣۵٣/۶ ريال ) بر اساس فهارس بهاي سال ١٣٩٩ ، برابر نقشه‌ها و جزييات اجرايي از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد، لذا مجموعه اسناد مناقصه جهت شرکت کنندگان حقیقی و حقوقي و داراي رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورکه صلاحیت در رشته مرمت آثار باستانی را دارا باشند  به شرح ذيل ارائه ميگردد:

١-       مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير باشد :

الف - مبلغ ۴٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ( چهارصد میلیون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره ١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مرکزي ‌در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ب-  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت  پ-  ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

٢-       محل دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات:همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: ٣٢۵١۴۴۴۴-٠٨١ و نمابر:  ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

٣-       مهلت دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( ٩٩/٢/١١)  لغايت ساعت  ١۴ روز سه شنبه مورخ ٩٩/٢/٢٣  مورخ مي باشد.

۴-       زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت   ١٧    روز   چهارشنبه  مورخ ٩٩/٢/٢۴    مي باشد.

۵-       مدارك شامل : تضمين( پاكت الف) ـ اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه كاري (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي‌باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : کليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ، ‌بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و لاک گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان تسليم شود و براي تعيين برنده مناقصه ارقامي که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۵ : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ۶ : شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تبصره ٧ : ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل ۵%  مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه بوده که پس از اتمام کار و تحويل موقت و ارائه و تصويب صورت وضعيت قطعي پروژه، عودت داده می شود.

تبصره ٨ : نحوه پرداخت از منابع و اعتبارات داخلی شهرداری منطقه دو همدان  مي باشد كه مطابق با درصد هاي فوق و پيشرفت پروژه قابل محاسبه و پرداخت است .

ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهرداری همدان و سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري به آدرس ذيل موجود مي باشد.

www.civil.hamedan.ir

 

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/٠٢/١١  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٢/٢٣  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/١١ تعداد بازدیـد : ١١٣ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢۴ کاربران آنلاین :
۷۸۵,۱۰۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان