یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹   |   Sun August 9, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/١۶ تعداد بازدیـد : ٩۶ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  فنی و عمران
 
 
آگهی مناقصه -عمليات پخش و تسطيح آسفالت در سطح شهر

 

 

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ، در نظر دارد پيمانکار براي اجراي عمليات پخش و تسطيح ۶٠ هزار تن آسفالت تحويل شده توسط کارفرما در سطح شهرهمدان و تامين عوامل مورد نياز عمليات اجرايي را از طريق مناقصه عمومي با شرايط زير انتخاب نمايد .

 

 

رديف

شرح عمليات

واحد

مقدار

برآورد اوليه يک تن (ريال )

برآورد اوليه کل

( ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

١

عمليات پخش و تسطيح آسفالت در سطح شهر و تامين عوامل مورد نياز عمليات اجرايي طبق مشخصات فني و خصوصي منضم به اسناد مناقصه

تن

۶٠ هزار

٧۵٠٠٠ ریال

 

۴۵٠٠٠٠٠٠٠٠

 

 

۴۵٠٠٠٠٠٠٠

 

 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره  ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان.

بند١ :مدت اعتبار ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه –  دبيرخانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (٩٩/٠٢/١۶)  لغايت ساعت ١۴ روز شنبه مورخ ( ٢٧ / ٩٩ ) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت ١٧روز يکشنبه مورخ٩٩/٠٢/٢٨  مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مناقصه شركت نمايند.

تبصره ۵ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ۶: مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٧: به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ٨: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل قطعي موضوع قرارداد و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره ٩: شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

ضمنا‌‍" متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان موجود مي باشد.

www.civil.hamedan.ir

 

 

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان   

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/٠٢/١۶  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٢/٢٧  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/١۶ تعداد بازدیـد : ٩۶ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٩ کاربران آنلاین :
۷۸۵,۱۵۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان