چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹   |   Wed November 25, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/٢٢ تعداد بازدیـد : ١٨۶ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مناقصه -واگذاری امور نصب و جمع آوری داربست های فلزی سطح شهر

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد امور نصب و جمع آوری داربستهای فلزی سطح شهر را به مدت یک سال با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شرکت های واجد شرایط که دارای تائیدیه اداره کار و امور اجتماعی در خصوص نصب و جمع آوری داربست فلزی می باشند واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ ٩٩/٢/٢٢ تا پایان وقت اداری روز شنبه ٩٩/٠٣/٣ جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد کارپردازی شهرداری همدان مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

١-حداکثر مهلت قبول پیشنهاد و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری مرکزی واقع در میدان آرامگاه بوعلی از تاریخ ٩٩/٢/٢٢ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ٩٩/٣/٣ خواهد بود و به پیشنهاداتی که بعداز مهلت مذکور تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

٢-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و بانفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

٣-مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه شریعتی همراه با اسناد تحویل دبیرخانه شهرداری گردد.

۴-هزینه های آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۵-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

۶-شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

٧-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان می باشند.

٨-سپرده افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابلاغ صورتجلسه کمیسیون معاملات مسترد می گردد.

٩-زمان و مکان بازگشایی پاکتها مورخ ٩٩/٣/٧ روز چهارشنبه ساعت ١٧ در محل شهرداری مرکزی خواهد بود .

١٠-برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق و اسناد مناقصه به واحد کارپردازی شهرداری همدان واقع در میدان آرامگاه بوعلی سینا مراجعه نمایند.

١١-این برگه می بایست به مهر و امضا شرکت کننده در مناقصه برسد.

١٢- سپرده شرکت در مناقصه در پاکت شماره الف و برگه شرایط مناقصه به اضافه تصویر مجوز اداره کار در پاکت شماره ب و برگه پیشنهاد قیمت در پاکت شماره ج می بایست بصورت سربسته و مهر و امضا شده تحویل شود.

١٣- قرادادن هرگونه چک و یا سفته و وجه نقد به عنوان ضمانتنامه در پاکت الف باطل و پاکت های ب و ج آن باز نمی شود و عینا به شرکت کننده در مناقصه مسترد می گردد.

١۴- ضمانتنامه بانکی معتبر صادره  از بانک های مورد تایید بانک مرکزی به ارزش ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال که می بایست برای مدت سه ماه قابل تکدید و بدون قید و شرط بوده و در پاکت الف قرار گیرد.

١۵- زمان انجام قرارداد از تاریخ امضا به مدت یکسال شمسی می باشد.

١۶- در صورت ایراد خسارت که بر اثر سهل انگاری و عدم دقت در انجام موارد پیمان و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار باشد کارفرما می تواند به میزان لازم از مبلغ قرارداد از محل مطالبات یا ضمانت نامه ها و سپرده های پیمانکار به عنوان  وجه التزام اخذ  و برداشت نماید.

١٧- کلیه کسورات متعلقه قانونی قرارداد منعقده از قبیل مالیات بیمه و ... به عهده پیمانکار برنده مناقصه است و فقط ارزش افزوده در صورت داشتن صلاحیت مالیاتی به عهده کارفرما می باشد.

١٨- در صورت وجود هر گونه سوال در رابطه با موضوع و شرایط مناقصه پیشنهاد دهنده می تواند حداکثر دو روز قبل از تاریخ تحویل پیشنهادات موراد را به صورت مکتوب به مناقصه گذار اعلام و حداکثر ظرف مدت دو روز پاسخ سوالات خود را به صورت مکتوب دریافت نمایند.

 

                    مهر و امضاء شرکت کننده مناقصه

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/٠٢/٢٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٣/٠٣  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/٢٢ تعداد بازدیـد : ١٨۶ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۵ کاربران آنلاین :
۸۲۳,۱۹۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان