چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹   |   Wed November 25, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۴/٠٩ تعداد بازدیـد : ٢٣٧ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مزایده -واگذاری واحد تجاری اداری میدان مفتح

 

 

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد سه واحد تجاری اداری را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير واگذار نمايد .

رديف

عنوان

موقعيت

پلاك ثبتي

متراژ (مترمربع)

آدرس

مبلغ پايه كارشناسي(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

١

واحداداری

 تجاری  شماره ٩

طبقه چهارم

١۶٢۴/الی١۶٢٢

۴۶/۴۶

میدان مفتح-ابتدای رسومات-مجتمع کوثر

٣۵٣٠٩۶٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

٢

واحداداری

 تجاری  شماره ١١

طبقه پنجم

١۶٢۴/الی١۶٢٢

١٨/۵٠

میدان مفتح-ابتدای رسومات-مجتمع کوثر

٣٨١٣۶٨٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

٣

واحداداری

 تجاری  شماره ١٣

طبقه پنجم

١۶٢۴/الی١۶٢٢

٧٧/۴٧

میدان مفتح-ابتدای رسومات-مجتمع کوثر

٣۶٣٠۵٢٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

 

مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهي شهري شهرداري همدان

بند١ :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان –خیابان تختی– جنب بانک قوامین- دبير خانه سازمان عمران  و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ ٩٩/۴/٩  لغايت ساعت  ١٣  روز پنج شنبه  مورخ ٩٩/۴/١٩  مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت ١٧  روز یکشنبه مورخ  ٩٩/۴/٢٢ در محل شهرداری مرکزی همدان مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره ۵: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .

تبصره ۶: شرايط پرداخت: شرايط پرداخت رديفهاي ١ تا ٣- پرداخت بصورت نقدي و همزمان با انعقاد قرارداد بوده و موضوع مزايده با امضاي قرارداد تحويل و به قبض خريدار ميرسد.

تبصره ٧ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره ٨ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز کاری حاضر به انعقاد قرارداد نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره ٩ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ١٠ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره١١:با توجه به اینکه سند موضوع مزایده در حال حاضر مراحل صدور را طی می نماید، بدیهی ست انتقال سند به نام خریدار بعد از آماده شدن سند انجام خواهد شد.

ضمنامتن آگهی فوق درسایت شهرداری همدان وسازمان عمران وبازآفرینی شهری به آدرس ذیل موجودمی باشد.

 http://ets.hamedan.ir  

 

 روابط عمومي سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/٠۴/٠٩  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠۴/١٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۴/٠٩ تعداد بازدیـد : ٢٣٧ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٠ کاربران آنلاین :
۸۲۳,۲۰۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان