شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹   |   Sat October 31, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۴/١٧ تعداد بازدیـد : ٣۵۶ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش ٢ قطعه زمين مسکوني بلوار بعثت

 

 

  شهرداري همدان با استناد مجوزهاي اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش ٢ قطعه زمين مسکوني  از طريق مزايده کتبي اقدام نمايد. متقاضيان  مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند.

 

 

رديف

نوع ملک و کاربري

مشخصات ثبتي

مساحت (مترمربع)

کل مبلغ کارشناسي (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)

آدرس

١

زمين مسکوني  معبر ١٠متري – قطعه شماره٧

١٩۴٠ /۴

٢١ /٢٠٢

٧٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠

٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بلوار بعثت–کوچه ميلاد

٢

زمين مسکوني معبر ١٠متري دوبر  – قطعه شماره٣

١٩۴٠ /۴

٩٣ /٢٠۵

٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣۵٠٠٠٠٠٠٠٠

بلوار بعثت  –کوچه ميلاد

 

شرايط شرکت در مزايده:

١- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واريز و يا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشارکت بي نام و يا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري ٩٩/۴/٢٩   تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلي سينا نمايند.

٢-متقاضيان مي بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تکميل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحويل دبيرخانه نمايند.

٣-برنده مزايده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاري از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده نسبت به واريز ٩٠% وجه پيشنهادي اقدام و ١٠% الباقي هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد.

۴- برنده مزايده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهرداري واريز نموده و هيچگونه تهاتري قابل قبول نمي باشد در صورت عدم واريز نقدي وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهرداري ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

۵- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداري خواهد ماند.

٧-شرکت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاي مالي شهرداري بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعايت آن مي باشند.

٨- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

٩- پس از فراهم شدن مقدمات انتقال سند و ابلاغ آن به برنده مزايده وي  مکلف است ظرف  يک هفته  جهت انتقال سند و واريز الباقي وجه ( ١٠% باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگري که برنده مزايده وي را کتبا با رضايت نامه محضري به شهرداري معرفي نمايد انتقال خواهد يافت .

١٠- پيشنهادات رسيده در تاريخ ٩٩/۴/٣٠  ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/٠۴/١٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠۴/٢٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۴/١٧ تعداد بازدیـد : ٣۵۶ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۴ کاربران آنلاین :
۸۱۳,۴۵۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان