چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹   |   Wed November 25, 2020  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٨/١۴ تعداد بازدیـد : ١١۴ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه سه
   موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مزایده -واگذاري زمين واقع در ميدان شاهد

 

 

شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد با توجه به مجوز صادره شوراي محترم شهر نسبت به واگذاري زمين واقع در ميدان شاهد طبق مشخصات مشروحه از ‌طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

شرايط :

١- پيشنهاد دهندگان مي‌بايستي ١٠% قيمت پايه را (طبق جدول) به حساب سپرده شهرداري به شماره ١٠٠٨٢٧٠٣٠۴١١ بانك شهر شعبه شريعتي واريز و قبض واريزي را (به همراه ساير مدارک) در پاكت در بسته با اخذ رسيد ظرف مدت ١٠ روز تا ساعت ١۴ روز سه شنبه مورخ ٩٩/٨/٢٠ به دبيرخانه شهرداري منطقه سه واقع در خيابان شهدا – ميدان مفتح تحويل نمايند.

٢- به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط و ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٣- بهاء املاك فوق بصورت الف) مبلغ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال نقدي و  ب) مبلغ ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال مورخ ٩٩/١٠/٠١ و مبلغ ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال مورخ ٩٩/١١/٢٠ و  ج) الباقي طي ١٢ قسط مساوي به صورت ارائه چک معتبر پانزدهم هر ماه از فروردين ١۴٠٠ لغايت اسفند ١۴٠٠ وصول خواهد شد.

۴- هزينه کارشناسي و چاپ آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

۵-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

۶- قرارداد واگذاري پس از وصول اولين واريزي و دريافت کليه چک ها در تاريخ هاي مقرر و طي مراحل قانوني آن انجام خواهد شد.

٧- هرگاه برنده اول از انعقاد قرارداد با شهرداري استنكاف نمايد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظيم مي گردد.

٨- متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده به  امور مالي شهرداري منطقه سه مراجعه نمايند.

٩- ضمناً جلسه بازگشايي پاکات در ساعت ١٧ روز چهارشنبه مورخ ٩٩/٨/٢١ در شهرداري مرکزي همدان واقع در ميدان آرامگاه بوعلي سينا برگزار مي گردد

 شهرداري منطقه ٣


 

رديف

پلاک ثبتي

مساحت

قيمت کارشناسي

١٠% سپرده

نوع کاربري

آدرس

١

١۵٠والحاقي

٧۵/٨۵٠۴ و ۵٠/٣٠

۶٨٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠

۶٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠

تجاري

ميدان شاهد، ابتداي بلوار شاهد، روبروي پارک شاهد

 

 

اصلاحيه آگهي مزايده عمومي»

 

پيرو چاپ آگهي مزايده عمومي در خصوص فروش زمين ميدان شاهد اصلاحيه بند ۶ آگهي بشرح ذيل مي باشد.

در قرارداد واگذاري اين شرط قيد خواهد شد که در صورتيکه در تاريخهاي مندرج در شرايط عمومي مزايده مطالبات شهرداري وصول نگردد و يا به هر دليلي چکهاي واگذار شده پاس نگردد و برگشت بخورد قرارداد فسخ و ملک از همان تاريخ متعلق به شهرداري بوده و خريدار(مشتري) بدون هيچگونه ادعايي ملک را تحويل نمايد ضمناً سند ثبتي يکماه پس از تسويه کليه مطالبات منتقل خواهد شد.   

روابط عمومي منطقه سه

 

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/٠٨/١۴  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/٠٨/٢٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٨/١۴ تعداد بازدیـد : ١١۴ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۶ کاربران آنلاین :
۸۲۳,۱۷۷ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان