دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹   |   Mon March 8, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٢٣ تعداد بازدیـد : ١٣٧ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
   موضوع آگهی:  اجاره
 
 
آگهی مناقصه -واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان

 

 

شهرداری همدان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري كليه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز شهر همدان برای مدت یک سال با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقي اقدام نمايد.

 

١-                 مبلغ سپرده تضمين شركت درمناقصه مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي مي باشد  ضمنا" حساب شماره ٠١٠٠٧٨۵۶٩٩٠٠٩ نزد بانك شهر شعبه مرکزی به نام  شهرداری همدان جهت واريز اعلام مي گردد.

٢-                 متقاضیان می توانند از تاریخ ٢٣/١١/٩٩ لغایت ٠٢/١٢/٩٩  جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادهای سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان  واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت ، روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

٣-                 متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پايان وقت اداري مورخ ٠٢/١٢/٩٩ تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس میدان آرامگاه بوعلی ، نمایند.

۴-                 مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد  .

۵-                 کلیه هزینه های نشر آگهی ودیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.

۶-                 زمان قرائت پیشنهادها روزدوشنبه مورخ ٠۴/١٢/٩٩ ساعت ١٧ در محل شهرداری همدان خواهد بود.

٧-                 شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

٨-                 متقاضیان می بایست دارای گلخانه (مرکز تولید گل و گیاه) به منظور تولید و نگهداری گونه های مندرج در موضوع قرارداد باشند.

٩-                 عواقب ناشی از ورود هرگونه آفت یا بیماری همراه گونه های وارد شده به استان به عهده فروشنده می باشد و شهرداری مسئولیتی در قبال آن ندارد.

١٠-              سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

١١-    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده و یا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید.

١٢-    شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان می باشد.

١٣-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

رديف

خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز درخت ، درختچه ، گلهای فصلی نشایی و گلدانی ، بذر (مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه )

برآورد به ریال

محل تامين اعتبار

مبلغ تضمين سپرده

(ريال )

١

فضای  سبزمنطقه یک

٣٢,۵٧٢,٠٠٠,٠٠٠

شهرداری همدان

٠٠٠/۶٠٠/۶٢٨/١

٢

فضای سبزمنطقه دو

٢٣,٣٧٠,۵٠٠,٠٠٠

شهرداری همدان

٠٠٠/۵٢۵/١۶٨/١

۴

فضای سبزمنطقه چهار

٢٣,٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠

شهرداری همدان

٠٠٠/٢۵٠/١۵٠/١

 

                                                                                                         سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/١١/٢٣  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/٠٢  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٢٣ تعداد بازدیـد : ١٣٧ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢٠ کاربران آنلاین :
۸۶۶,۱۰۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان