دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹   |   Mon March 8, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٢٨ تعداد بازدیـد : ١١۵ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه یک
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش یک قطعه زمین مسکونی استادان

 

 

شهرداری منطقه یک همدان با استناد به مجوز شماره ٩٩٠٣٢۵١٩٣۶١ مورخ ٢۵/٠٣/٩٩ شوراي محترم اسلامي شهر و مجوز شماره ٩٩١١١٨٩١٨٨٨ مورخ ١٨/١١/٩٩ شهرداري همدان  نسبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی ازپلاک های ثبتی ٨١٩۵/١٠راازطریق مزایده کتبی به فروش برساند. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

ردیف

نوع ملک وکاربری

مساحت (متر مربع)

کل مبلغ کارشناسی (یال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

توضیحات

 

آدرس

١

زمین مسکونی قطعه ۴معبر ١٠ متری موقعیت جنوبی

۶٨ / ٢۶۴

١٣٢٣۴٠٠٠٠٠٠٠

١٣۴٠٠٠٠٠٠٠٠

بر زمین٨٧ / ١٣ متروطول زمین٠٩ / ١٩می باشد

استادان١٨ متری میلاد کوچه آبشار

شرایط شرکت در مزایده :

١-متقاضیان  می بایست مبلغ سپرده را به حساب ٢/٣٣٣١٣٣٣/١١/٧۴٠۴  نزذ بانک مهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری ٩٩/١٢/١١ تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع درمیدان امامزاده عبدا...  نمایند.

٢-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء  و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت  ( ب )  قرار داده  و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند.

٣-برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابلاغیه نتیجه مزایده نسبت به واریز ٩٠ درصد وجه پیشنهادی اقدام و  ١٠درصد الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.

۴-برنده مزایده مکلف  است وجه  مورد معامله را  نقداً  به حساب درآمد شهرداری منطقه یک به شماره حساب٧۴٠٧.١١.٣٣٣١٣٣٣.١نزد  بانک  مهر ايران شعبه مهدیه واریز نموده  و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گردید.

۵-به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-سپرده نفرات اول  و  دوم  تا زمان انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.

٧-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آئین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

٨-شهرداری در رد  یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات مختار است .

٩-انتقال اسناد پس ازانجام مراحل قانونی واجرای عملیات ثبتی وتهیه صورتمجلس تفکیکی امکان پذیر خواهد بود که متعاقباً به برنده مزایده ابلاغ می گردد و  برنده مزایده  مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ شهرداری جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه (  ١٠ درصد باقیمانده ) اقدام نماید در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط  خواهد گردید ضمناً سند به نام برنده مزایده و یا هر  شخص  دیگری که برنده مزایده وی را کتباً  با رضایت نامه  محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت .

١٠-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ومدارک مزایده به واحد کارپردازی  شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند.

١١-پیشنهادات رسیده در تاریخ  ٩٩/١٢/١٣  ساعت ١٧در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی  قرار خواهد گرفت .

 

 

 

شهرداری منطقه یک

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/١١/٢٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/١١  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١١/٢٨ تعداد بازدیـد : ١١۵ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٢ کاربران آنلاین :
۸۶۶,۰۴۵ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان