سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰   |   Tue April 20, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٠ تعداد بازدیـد : ٢٨٠ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش ۵ قطعه زمین مسکونی شهرک مدنی

 

 

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش ۵ قطعه زمین مسکونی از پلاک ثبتی  از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

 

 

 

رديف

نوع ملك و كاربري

پلاك ثبتي

مساحت(مترمربع)

قيمت كارشناسي

مبلغ سپرده به ریال

آدرس

 ١

زمين مسكوني قطعه  ٣۴ شمالي

١٢١٣ / ١٣

٣٠٠

٢٠۵۵٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

شهرک مدنی – پشت آتش نشانی

   ٢

زمين مسكوني قطعه  ٣۵ شمالي

١٢١۴ / ١٣

٣٠٠

٢٠۵۵٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

شهرک مدنی – پشت آتش نشانی

  ٣

زمين مسكوني قطعه٣۶ شمالي

١٢١۵ / ١٣

٢٩٨

٢٠۴١٣٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

شهرک مدنی – پشت آتش نشانی

   ۴

زمين مسكوني قطعه ۴۴ جنوبي

١٢٢٣ / ١٣

٣٠٠

٢٠٨۵٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

شهرک مدنی – پشت آتش نشانی

۵

زمين مسكوني قطعه ۴۵ جنوبي

١٢٢۴ / ١٣

٣٠٠

٢٠٨۵٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

شهرک مدنی – پشت آتش نشانی

 

شرایط شرکت در مزایده:

١- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری ٩٩/١٢/١٩   تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.

٢-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند.

٣-برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده نسبت به واریز ۵٠% وجه پیشنهادی اقدام و ۵٠% الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.

۴- برنده مزایده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   

۵- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.

٧-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

٨- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

٩- - انتقال سند بعد از انجام تشریفات قانونی (ثبتی) متعاقباً به برنده  مزایده  ابلاغ میگردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ شهرداری  جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه ( ۵٠% باقیمانده ) اقدام نماید در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید ضمنا سند بنام برنده مزایده و یا هرشخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت .

١٠- پیشنهادات رسیده در تاریخ ٩٩/١٢/٢٠  ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/١٢/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/١٩  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٠ تعداد بازدیـد : ٢٨٠ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٧ کاربران آنلاین :
۸۹۶,۱۶۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان