سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰   |   Tue April 20, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٢ تعداد بازدیـد : ٣١١ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری همدان
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش دو قطعه زمين مسکوني استادان

 

 

شهرداري همدان با استناد مجوزهاي اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش  دو  قطعه زمين مسکوني از پلاک ثبتي ٨١٩۵/١٠ از طريق مزايده کتبي بفروش برساند. متقاضيان  مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند.

 

 

نوع ملک و کاربري

مساحت (مترمربع)

کل مبلغ کارشناسي (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)

توضيحات

آدرس

زمين مسکوني قطعه شماره ٩ معبر ١٨متري موقعيت شمالي

 ٩۵/ ٢۵۶

١۴۶۴۶١۵٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

برزمين ۵٩/١١متر و شرقاً۶٧/٢١ و غرباً ٩٢/٢٢  ميباشد.

استادان خيابان ميلاد ١٨متري کوهسار

زمين مسکوني قطعه شماره ١٠ معبر ١٨متري موقعيت شمالي

٩٢ / ٢۵۶

١۴١٣٠۶٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

برزمين ١١متر و شرقاً ٩٢/٢٢ و غرباً ١۴/٢۴  ميباشد

استادان خيابان ميلاد ١٨متري کوهسار

 

شرايط شرکت در مزايده:

١- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده را به حساب ١٠٠٧٨۵۵۶١٧١٢ نزد بانک شهر واريز و يا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشارکت بي نام و يا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پايان وقت اداري ٩٩/١٢/٢٠  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلي سينا نمايند.

٢-متقاضيان مي بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تکميل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت الف تحويل دبيرخانه نمايند.

٣-برنده مزايده مکلف است حداکثر ظرف ٢ روز کاري از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده نسبت به واريز ۴٠% وجه پيشنهادي اقدام و ۶٠% الباقي هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد.

۴- برنده مزايده مکلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهرداري واريز نموده و هيچگونه تهاتري قابل قبول نمي باشد در صورت عدم واريز نقدي وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهرداري ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

۵- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداري خواهد ماند.

٧-شرکت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاي مالي شهرداري بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعايت آن مي باشند.

٨- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .

٩- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانوني (ثبتي) متعاقباً به برنده  مزايده  ابلاغ ميگردد  و برنده مزايده مکلف است ظرف مدت يکماه از تاريخ ابلاغ شهرداري  جهت انتقال سند و واريز الباقي وجه ( ۶٠% باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگري که برنده مزايده وي را کتبا با رضايت نامه محضري به شهرداري معرفي نمايد انتقال خواهد يافت و شهرداري متعهد ميگردد حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به انتقال سند بنام خريدار اقدام نمايد.

١٠- پيشنهادات رسيده در تاريخ ٩٩/١٢/٢٣ ساعت ١٧ در دفتر معاونت مالي و اقتصادي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/١٢/١٢  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/٢٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٢ تعداد بازدیـد : ٣١١ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢١ کاربران آنلاین :
۸۹۶,۱۶۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان