سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰   |   Tue April 20, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٧ تعداد بازدیـد : ١٨۶ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
   موضوع آگهی:  فروش
 
 
آگهی مزایده -فروش آهن آلات ضایعاتی در گلخانه واقع در جنب فرودگاه همدان

 

 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان با توجه به مجوز هیئت مدیره سازمان در مورخ ٢٨/١١/٩٩ و مجوز شهردار محترم به شماره ٩٩١٢١۴١٠٠۵١ مورخ ١۴/١٢/١٣٩٩ قصد دارد نسبت به فروش آهن آلات ضایعاتی در گلخانه واقع در جنب فرودگاه همدان از طریق مزایده کتبی به اشخاص حقوقی یا حقیقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید . مبلغ سپرده تضمين شركت درمزایده مذكور براساس مبلغ جدول ذیل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه مي باشد  ضمنا" حساب شماره٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵ نزد بانك قرض الحسنه مهر ایران  جهت واريز نقدی اعلام مي گردد.

١-       متقاضیان می توانند از تاریخ ٩٩/١٢/١٧ تا مورخ ٩٩/١٢/٢۶ جهت اخذ اوراق مزایده به امورقراردادها سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ مراجعه نمایند .

٢-       متقاضيان می بایستی پيشنهادات خود را بصورت دربسته ممهور شده تنظیم و ازتاریخ نشراین آگهی تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ٩٩/١٢/٢۶تحویل دبیرخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واقع در میدان رسالت ، بلوار ولایت روبروی کلانتری ١۵ نمایند.

٣-       خریدار می بایستی معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمین حسن انجام معامله در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به عنوان سپرده به سازمان سیما، منظر و فضای سبز پرداخت نماید.

۴-       مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد .

۵-       متقاضیان شرکت کننده در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشد.

۶-       سپرده افرادی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات اول تا دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد

٧-       در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.

٨-       برنده مزایده پس از ابلاغ قانونی حداکثر ٧ روز کاری مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم با رعایت همین شرط قرارداد منعقد خواهد شد.

٩-       کلیه هزینه های نشر آگهی و حق الزحمه کارشناس دادگستری جهت بر آورد ارزش محل ها و دیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مزایده  خواهد بود.

١٠-    زمان قرائت پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ ٩٩/١٢/٢٧ ساعت ١٧ عصردرمحل شهرداری همدان خواهدبود.

١١-    شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد .

١٢-    سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

١٣-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اوراق مزایده مندرج می باشد .

١۴-    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٣٨٢١۴٩٢۵- ٣٨٢١۴٩٢۶ تماس حاصل نموده ویا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید .

 

ردیف

وسایل و اقلام موجود در دپوها

نام بانک و شعبه و شماره حساب واریز سپرده

مبلغ سپرده

(ریال)

١

ضایعات آهن شامل انواع مقاطع پروفیل های درب و پنجره، قوطی، نبشی، میلگرد، لوله و سپری و .... و نیز آهن های موجود منصوب در ساختمان گلخانه جمعا به وزن تقریبی ٣٩٧٠٩ کیلوگرم که با در نظر گرفتن هزینه های تخریب و جمیع جهات به قرار هر کیلو ٧۴٠٠٠ ریال و جمعا  به مبلغ ٢٩٣٨۴۶۶٠٠٠ ریال تعیین می گردد.

٣-٣۴٧٧١١١-١١-٧۴٠۵       بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه صدف

 

١۵١٠٠٠٠٠٠

 

٢

دو عدد دیگ آب گرم ٣٠٠٠٠٠ کیلو کالری /ساعت به مبلغ  ٧۵٠٠٠٠٠٠ ریال

 

ارزش کل به مبلغ ٣٠١٣۴۶۶٠٠٠ میلیون ریال (سه میلیاردو صدو هفتادو سه میلیون و چهارصدو شصت و شش هزار ریال)

                                                                                                                                                                       

 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز

       شهرداری همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١٣٩٩/١٢/١٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١٣٩٩/١٢/٢۶  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٢/١٧ تعداد بازدیـد : ١٨۶ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٣ کاربران آنلاین :
۸۹۶,۱۹۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان