چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠٢/٢۵ تعداد بازدیـد : ٧۴ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خريد قير

 

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبات قانونی  نسبت به  خرید  قير PG ۵٨-٢٢  پالايشگاهي مورد نياز كارخانه آسفالت به ميزان ٣٠٠٠ تن از طريق مناقصه با شرايط زير اقدام نمايد:

شرايط فني : قير خالص مورد نظر از نوعPG ۵٨ -٢٢  پالايشگاهي بوده واز بابت استانداردهاي مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد .

نحوه پرداخت : منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت به صورت ذيل مي باشد  :

Ø       نقدی یا به صورت تبديل تعهد (بااستناد به ماده ٢٩٢ قانون مدني) با املاك سازمان از طريق شركت در مزايده مربوط به آن و  یا  به صورت تبديل تعهد با بدهي به شهرداري هاي مناطق و شهرداري ستاد از بابت اخذ پروانه ساختماني و يا ساير بدهي ها .

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

١-       مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال ( پنج میلیارد ریال)  بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

٢-       الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۵-٣٣٣١٣٣٣-١١-٧۴٠۵  بانک مهرایران شعبه صدف در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

٣-       ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان

۴-       پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

۵-       محل دريافت و تحويل اسناد : همدان – خیابان تختی- جنب بانک قوامین –  دبير خانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

۶-       مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (١۴٠٠/٠٢/٢۶)  لغايت ساعت ١٣ روز پنج شنبه مورخ (١۴٠٠/٠٣/٠۶) مي باشد.

٧-       زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت  ١٧ روز دوشنبه مورخ ١۴٠٠/٠۴/١٠ مي باشد.

٨-       حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

٩-       سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

١٠-    هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

١١-    ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

١٢-    روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

١٣-    مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ، بدين نحو عمل خواهد شد.

١۴-    به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١۵-    ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

١۶-    شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

١٧-    ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  به آدرس ذيل موجود مي باشد: http://ets.hamedan.ir    

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١۴٠٠/٠٢/٢۵  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١۴٠٠/٠٣/٠۶  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠٢/٢۵ تعداد بازدیـد : ٧۴ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١٢ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۷۴ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان