چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠٣/١٠ تعداد بازدیـد : ١۶٧ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  شهرداری منطقه چهار
   موضوع آگهی:  فروش
 
تجدید آگهی  
آگهی مزایده -فروش ۴ قطعه زمین مسکونی

 

 

شهرداري منطقه ۴ همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش « ۴ »   قطعه زمین مسکونی  از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می­توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.

 

ردیف

نوع ملک و کاربری

مساحت

« مترمربع »

کل مبلغ  کارشناسی به (ريال)

سپرده به (ريال)

آدرس

١

زمین مسکونی با پلاک ثبتی  با معبر ١٠ متری

١٢  / ١۶۴

١٣١٢٩۶٠٠٠٠٠

۶۵۶۴٨٠٠٠٠

ورودی شهرک فرهنگیان

٢

زمین مسکونی با پلاک ثبتی  با معبر ١٨متری

٠٧ / ٧١

١۶١۴١۵٠٠٠٠٠

٨٠٧٠٧۵٠٠٠

پشت فروشگاه اتکاء

٢

زمین مسکونی معبر ١٨ متری

٧٨ / ١۵٩

۶٨ / ۵٧

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠٠٠٠

جانبازان انتهای ١٨ متری ابوذر

٣

زمین مسکونی با پلاک ثبتی  با معابر ١٠و ١٢ متری

٠٣/ ٣٧۴

٢٩٣۵٠٠٠٠٠٠٠

١۴۶٧۵٠٠٠٠٠

جانبازان انتهای ١٨ متری ابوذر

v       شرایط شرکت در مزایده:

١.      متقاضیان می­بایست مبلغ سپرده را به حساب ٢-٣٣٣١٣٣٣-١١-٧۴٠٢ نزد بانک مهر ایران شعبه امام زاده عبدالله واریز و یا معادل رقم مذکور را ضمانت­نامه بانکی با اعتبار « ٣ » ماه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت ( الف ) قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مـورخ ١۴٠٠/٠٣/٢٢   تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه چهار واقع در میدان امام­زاده عبدالله نمایند.

٢.      زمان بازگشایی پاکت­ها روز دوشنبه مورخ  ١۴٠٠/٠٣/٢۴ساعت ١٧ در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدان می باشد.

٣.      متقاضیان می­بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را با امضاء و مهر با اثر انگشت زده و در پاکت ( ب ) قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت ( ج ) قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند .

۴.      برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت ٧ روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده نسبت به واریز ٩٠% وجه پیشنهادی  اقدام و ١٠% الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید .

۵.      در صورت عدم تعهدات وجه مورد معامله  توسط برنده مزایده در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر  مقررات اقدام خواهد گردید.

۶.      به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٧.      سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند .

٨.      شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه­های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می­باشند.

٩.      شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

١٠.  حداکثـر زمان انتقال سند از تاریخ برگزاری مزایده یک ماه بوده و برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت مذکور جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه ( ١٠% باقی­مانده ) اقدام نماید در غیر این صورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید.ضمناً ، سند به نام برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتباً با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت .

 روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١۴٠٠/٠٣/١٠  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١۴٠٠/٠٣/٢٢  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠٣/١٠ تعداد بازدیـد : ١۶٧ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۶ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۶۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان