چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠۴/٠٨ تعداد بازدیـد : ۴٢ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
   موضوع آگهی:  خرید
 
 
آگهی مناقصه -خريد قير

 

 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبات قانونی  نسبت به  خرید  قير PG ۵٨-٢٢  پالايشگاهي مورد نياز كارخانه آسفالت به ميزان ١٠٠٠ تن از طريق مناقصه با شرايط زير اقدام نمايد:

شرايط فني : قير خالص مورد نظر از نوعPG ۵٨ -٢٢  پالايشگاهي بوده واز بابت استانداردهاي مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد .

نحوه پرداخت : منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت به صورت ذيل مي باشد  :

Ø       نقدی یا به صورت تبديل تعهد (بااستناد به ماده ٢٩٢ قانون مدني) با املاك سازمان از طريق شركت در مزايده مربوط به آن،  یا  به صورت تبديل تعهد با بدهي به شهرداري هاي مناطق و شهرداري ستاد از بابت اخذ پروانه ساختماني و يا ساير بدهي ها .

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

١-       مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال ( دو میلیارد ریال)  بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

٢-       الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۵-٣٣٣١٣٣٣-١١-٧۴٠۵  بانک مهرایران شعبه صدف در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

٣-       ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان

۴-       پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت

۵-       محل دريافت و تحويل اسناد : همدان – خیابان تختی- جنب بانک قوامین –  دبير خانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

۶-       مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (١۴٠٠/٠۴/٠٨)  لغايت ساعت ١۴ روز  یک شنبه مورخ (١۴٠٠/٠۴/٢٠مي باشد.

٧-       زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت  ١٧ روز دوشنبه مورخ ١۴٠٠/٠۴/٢١  در شهرداری مرکزی مي باشد.

٨-       حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد.

٩-       سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

١٠-    هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

١١-    ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

١٢-    روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

١٣-    مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ، بدين نحو عمل خواهد شد.

١۴-    به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١۵-    ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

١۶-    شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

١٧-    ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  به آدرس ذيل موجود مي باشد: http://ets.hamedan.ir    

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١۴٠٠/٠۴/٠٨  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١۴٠٠/٠۴/٢٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠۴/٠٨ تعداد بازدیـد : ۴٢ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۵ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۵۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان