چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰   |   Wed July 28, 2021  
   
 
 آرشیو  |  جستجو         
  سامانه اطلاعات تامین کنندگان شهرداری همدان      صفحه اصلی   |   مناقصات   |   مزایدات   |   فراخوان
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠۴/٢٧ تعداد بازدیـد : ۵٩ نسخه چاپی
 
   بـرگزار کننـده:  سازمان مدیریت پسماند
   موضوع آگهی:  سایر
 
 
آگهی مزایده -يک قطعه زمين مسکوني خيابان جعفر طيار

 

 

بدينوسيله به اطلاع ميرساند سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده به شماره ١۴٠٠٠۴٠۶١٣٣۶٠٧ مورخ ٠۶/٠۴/١۴٠٠ ، ملک ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد ، لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت شرکت در مزايده مذکور با شماره ???????????????? به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس WWW.Setadiran.ir   مراجعه نمايند .

 

رديف

نوع کاربري

مساحت

( متر مربع )

آدرس

قيمت کارشناسي ( ريال )

مبلغ تضمين شرکت در مزايده

١

يک قطعه زمين مسکوني به پلاک ثبتي ٢٩ / ١۵۶

٧۵/ ٢۶۴

خيابان جعفر طيار

مقابل نمايندگي ايران خودرو

١٢٣٣٧۵٠٠٠٠٠ ريال

دوازده ميليارد و سيصد و سي و هفت ميليون و پانصد هزار ريال

۶٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال

ششصد و بيست ميليون ريال

 

توضيحات :

١ – سپرده شركت در مزايده بصورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکي ( با اعتبار حداقل سه ماهه ) يا واريز مبلغ سپرده شركت در مزايده به حساب  شماره ٣-١١۵٣۴١۶٩-٠۴٣-٣٣١٠  بنام سازمان مديريت پسماند نزد بانک انصار کد ٣٣١٠   شعبه مرکزي همدان .

٢- متقاضيان مي بايست تا ساعت ١٣ مورخه ١۴٠٠/٠٢/١٠ نسبت به تحويل اصل سپرده شرکت در مزايده ( فيش واريزي ، ضمانت نامه ، اسناد خزانه ) به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد ، اقدام نمايند .

٣ - برنده مزايده ميبايست ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ برنده مزايده ، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و در غير اينصورت مبلغ سپرده شرکت در مزايده ايشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد .

۴ - سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

۵ - کليه هزينه هاي درج آگهي و کارشناسي­هاي مربوطه بعهده برنده مزايده مي­باشد .

۶ - تاريخ انتشار آگهي در روزنامه و سامانه ستاد : ١۴٠٠/٠۴/٢٧

٧ – آخرين مهلت ثبت قيمت پيشنهادي در سامانه ستاد : ساعت ١٩ مورخه ١۴٠٠/٠۵/١٠

٨ - تاريخ بازگشايي اسناد مزايده : مورخه ١۴٠٠/٠۵/١١

٩ - ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است .

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان

 
     
  تاریخ انتشار آگهی :   ١۴٠٠/٠۴/٢٧  
  مهلت ارائه پیشنهاد :   ١۴٠٠/٠۵/١٠  
     
   
     
 
 
  تاریخ انتشار : ١۴٠٠/٠۴/٢٧ تعداد بازدیـد : ۵٩ نسخه چاپی
 
 
برگزارکنندگــان    
شورای اسلامی شهر همدان    
شهرداری همدان    
شهرداری منطقه یک    
شهرداری منطقه دو    
شهرداری منطقه سه    
شهرداری منطقه چهار    
سازمان آتش نشانی    
سازمان فناوری اطلاعات    
سازمان حمل و نقل و ترافیک    
سازمان حمل و نقل بار و مسافر    
سازمان سیما منظر و فضای سبز    
سازمان سرمایه گذاری    
سازمان عمران    
سازمان فرهنگی ورزشی    
سازمان مدیریت پسماند    
سازمان ساماندهی مشاغل شهری    
 
طبقه بندی موضوعی    
اجــاره    
ایـاب و ذهـاب    
بهره برداری    
پشتیبانی و رفاه    
تامین نیرو و امور اداری    
تجهیزات ساختمانی    
تنظیف شهـری    
حسابداری مــالی    
خریـد    
فرهنگی و اجتماعی    
فــروش    
فضای سبز    
فنی و عمرانی    
مطالعاتی و مشاوره ای    
سایر موارد    
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١۵ کاربران آنلاین :
۹۳۵,۴۸۸ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
پایگاه ملی مناقصات
استانداری استان همدان
شرکت گاز استان همدان
شرکت آب منطقه ای همدان
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مقالات و نوشته ها
 
دسترسی سریع 
آرشیـو اطلاعیه ها
آرشیـو مناقصات
آرشیـو مزایدات
آرشیو فراخـوان
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان